Komunikacja osób ze spektrum autyzmu – kluczem do ich funkcjonowania w społeczeństwie – szkolenie Rady Pedagogicznej

Komunikacja osób z autyzmem powinna stanowić obszar szczególnego zainteresowania nauczycieli i terapeutów. Deficyty w sferze komunikowania się są bowiem jednym z kryteriów diagnostycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu. Oddziaływania terapeutyczne skierowane na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych dają szanse na poprawę zdiagnozowanych deficytów.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • Poszerzenie wiedzy na temat komunikacji i jej znaczenia w codziennym życiu
 • Zapoznanie ze specyfiką komunikacji osób ze spektrum autyzmu
 • Usystematyzowanie wiedzy o metodach komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela/terapeuty

Treści szkoleniowe:

 1. Autyzm w nowym ujęciu diagnostycznym
 2. Zaburzenia porozumiewania się u dzieci i młodzieży z autyzmem w obszarze komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 3. Trudności w funkcjonowaniu społecznym osób ze spektrum autyzmu
 4. Metody wspierające rozwój komunikacji
 5. Strategie postępowania w terapii osób ze spektrum autyzmu

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie dostępne także w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Irena Daniel – oligofrenopedagog, od wielu lat prowadzi rewalidację oraz zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wychowawca w oddziale specjalnym, terapeuta TUS, terapeuta EEG Biofeedback, neurologopeda, autorka bajek logopedycznych. Pracuje m.in. z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości