Nasza kadra

Dyrektor 

mgr Edyta Maroszek

Absolwentka pedagogiki rewalidacyjnej ze specjalizacją pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oświatą. Wieloletni nauczyciel w szkole z oddziałami integracyjnymi oraz animator grupy wsparcia dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest współtwórcą i redaktorem naczelnym portalu „Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli”.

Osoby prowadzące szkolenia

dr Joanna Guzik-Iwińska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, subdyscyplina pedagogika specjalna. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii psychopedagogicznej. Autorka Metody Strukturalnej przeznaczonej do nauki czytania i pisania dzieci z deficytami rozwojowymi. Autorka licznych publikacji naukowych, m.in. „Ochrona nietykalności osobistej nauczyciela/wychowawcy jako funkcjonariusza państwowego a zachowania agresywne uczniów z zaburzeniami psychicznymi i niedostosowaniem społecznym”.

 

dr hab. Remigiusz Kijak, prof.

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny. Autor książek na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, m.in.: „Seks i niepełnosprawność – doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina”. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Pedagogiczny w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii. Specjalność naukowa: pedagogika specjalna, pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogika seksualności osób niepełnosprawnych.

 

mgr Małgorzata Alberska

Pedagog, oligofrenopedagog, od 20 lat wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach z zakresu metod pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przede wszystkim ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka wielu publikacji z zakresu pedagogiki specjalnej oraz materiałów dydaktycznych dla katechetów uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

 

mgr Beata Gaździcka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki, animatorka kultury, wnikliwa obserwatorka i eksploratorka życia. Wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą w ośrodku kultury, szkole oraz na własnym domowym podwórku dało mi przestrzeń do wielu fantazji i przemyśleń. Rozwijam się nieustannie, najczęściej w akcie sprzeciwu i jestem przekonana, że gdzieś tam w końcu dojdę. Z jednej strony „wiem że nic nie wiem”, z drugiej coś tam jednak wiem i chętnie się z Państwem podzielę…

 

Anna Piestrzyńskamgr Anna Piestrzyńska

Surdopedagog, oligofrenopedagog, wykładowca w Akademii Ignatianum w Krakowie. W zainteresowaniach naukowo-badawczych łączy obszary niepełnosprawności i komunikacji. Ukończyła kursy dla nauczycieli języka migowego: I, II, III stopnia, kurs metodyczny oraz liturgiczno-katechetyczny, a także  kurs MAKATON. Autorka artykułów z zakresu surdo- i oligofrenopedagogiki. Zafascynowana rękodziełem. Mistrz haftu matematycznego, szydełkowych maskotek i zwijania drożdżowych serc. Bałaganiara.

 

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowiedr Wanda Matras-Mastalerz

Adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.