Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych – szkolenie Rady Pedagogicznej

Dlaczego rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest tak ważne? Procesy poznawcze pozwalają bowiem ludziom zdobywać wiedzę o otoczeniu i komunikować się z nim. Stanowią też integralny element związany z nabywaniem i utrwalaniem wiedzy.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • Pogłębienie wiedzy na temat procesów poznawczych i ich zaburzeń u osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne ćwiczenia rewalidacyjne wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnością

Treści szkoleniowe:

 1. Czym są procesy poznawcze? Podział i krótka charakterystyka
 2. Najczęściej występujące zaburzenia procesów poznawczych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną: w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym, w stopniu znacznym, w sprzężeniach np. autyzm i niepełnosprawność intelektualna
 3. Funkcjonowanie dzieci z zaburzonymi procesami poznawczymi w środowisku szkolnym
 4. Metody terapeutyczne stosowane w rewalidacji
 5. Ćwiczenia rewalidacyjne usprawniające poszczególne procesy poznawcze: uwagę, pamięć, percepcję, myślenie, język
 6. Przykładowe scenariusze zajęć rewalidacyjnych usprawniających wybrane procesy poznawcze

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie dostępne także w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Irena Daniel – oligofrenopedagog, od wielu lat prowadzi rewalidację oraz zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wychowawca w oddziale specjalnym, terapeuta TUS, terapeuta EEG Biofeedback, neurologopeda, autorka bajek logopedycznych. Pracuje m.in. z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości