Czytelnia

Dołącz do naszego zespołu szkoleniowego!

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS poszukuje nauczycieli i specjalistów do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w formie online (na platformie webinarowej) w następujących obszarach: Dokumentacja w pracy z uczniem ze SPE (konstruowanie IPET, WOPFU) Rola/obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów ze SPE Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Awans zawodowy nauczycieli

Ogólnopolski konkurs matematyczny „Matematyka wokół nas”

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli, Wydawnictwo EPIDEIXIS, Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli oraz Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS serdecznie zapraszają nauczycieli do udziału w konkursie „Matematyka wokół nas” na najciekawszy scenariusz zajęć rozwijających u uczniów umiejętności matematyczne Adresatami konkursu są: zainteresowani nauczyciele, zwłaszcza nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni. Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie scenariusza zajęć kształcących u uczniów umiejętności matematyczne, rozwijających zainteresowanie matematyką. Ocenie podlegać będzie: wartość merytoryczna,Continue reading

VII Kongres Edukacja i Rozwój. Prawo i zarządzanie w oświacie – nowe wyzwania

Kongres Edukacja i Rozwój to wiodące wydarzenie branży oświatowej. Przed nami VII edycja, która odbędzie się wyjątkowo w formule online już 21-22 października 2020 r.Hasło przewodnie tegorocznej edycji Kongresu brzmi: Prawo i zarządzanie w oświacie – nowe wyzwania W trakcie Kongresu odbędą się: XXII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli VI Konferencja Edukacja w Samorządach Blok warsztatowy „Dobre Praktyki w Edukacji” Rozstrzygnięcie Konkursu Super Dyrektor Szkoły, Super Dyrektor Przedszkola PodczasContinue reading

Scenariusze zajęć z elementami stymulacji polisensorycznej – Ebook

„Radość jest potrzebą, siłą i wartością życia” Johannes Kepler Drodzy Nauczyciele, z radością ogłaszamy, że przy współpracy Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS został wydany Ebook zawierający scenariusze zajęć. Mamy nadzieję, że wzbogaci on warsztat pracy wielu nauczycieli i terapeutów, a także rodziców.

Ocenianie kształtujące – dlaczego warto je stosować?

Ocenianie kształtujące określane bywa przez praktyków skrótem OK pochodzącym od pierwszych liter tego pojęcia. W literaturze przedmiotu spotyka się także inne nazwy dotyczące omawianego zagadnienia: ocenianie pomagające się uczyć, ocenianie formatywne, ocenianie konstruktywne. Ideę OK wprowadził do edukacji amerykański dydaktyk B.S. Bloom w latach 70 ubiegłego stulecia.