Odporność psychiczna – wzmacnianie osobistego potencjału ucznia – szkolenie Rady Pedagogicznej

Odporność psychiczna dzieci i młodzieży ma ogromny wpływ na radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Resilience (Prężność) to nie tyle niezachwianie i twardość, co umiejętność powstania po porażce, „wyprostowania się”, nawet po chwilowym ugięciu. Termin ten zaczerpnięty jest z fizyki, gdzie oznacza wysoką elastyczność lub sprężystość materiałów odpornych na odkształcenie (Borucka, Pisarska, 2012).

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • Diagnoza zasobów ucznia oraz jego słabszych stron
 • Umiejętność wzmacniania dziecka w zmaganiu się z trudnościami szkolnymi i korzystania z naturalnych talentów

Treści szkoleniowe:

 1. Neurobiologiczne podstawy odporności psychicznej.
 2. Czy odporność psychiczna to coś, z czym się rodzimy? – Co wpływa na wewnętrzną siłę?
 3. Model odporności psychicznej – składniki decydujące o prężności psychicznej.
 4. Czynniki ryzyka. Co zagraża naturalnemu wewnętrznemu potencjałowi?
 5. Wgląd we własną odporność psychiczną.
 6. Metody wzmacniania odporności dziecka.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej w Krakowie i okolicach.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Marta Paluch-Chrabąszcz – psycholog, psychoterapeuta, coach. Korzysta z metodologii Points of You, opartej na metaforze, obrazie i odnajdywaniu własnych zasobów. W pracy z dorosłymi łączy to z autorskim programem „Odporność psychiczna. Moja wewnętrzna siła”, a w pracy z dziećmi i młodzieżą z programem „Dzielne dzieci”, którego jest współautorką


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości