Tag: rozwój komunikacji

Komunikacja osób ze spektrum autyzmu – kluczem do ich funkcjonowania w społeczeństwie – szkolenie Rady Pedagogicznej

Komunikacja osób z autyzmem powinna stanowić obszar szczególnego zainteresowania nauczycieli i terapeutów. Deficyty w sferze komunikowania się są bowiem jednym z kryteriów diagnostycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu. Oddziaływania terapeutyczne skierowane na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych dają szanse na poprawę zdiagnozowanych deficytów. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Poszerzenie wiedzy na temat komunikacji i jej znaczenia w codziennym życiu Zapoznanie ze specyfiką komunikacji osób ze spektrum autyzmu Usystematyzowanie wiedzy o metodach komunikacji alternatywnejContinue reading