Szkolenia dla nauczycieli


Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej.

Nasza siedziba oraz główna sala szkoleniowa znajduje się w Węgrzcach (gmina Zielonki, 7 km od centrum Krakowa).

Wyświetlanie wszystkich 5 wyników

 • Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej/integracyjnej

  Cena: 110zł   Data: 6.02.2019 r.

  Celem szkolenia jest poznanie specyfiki funkcjonowania dziecka z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej, zapoznanie z warunkami realizacji procesu kształcenia, z wybranymi metodami i formami pracy, wspomagającymi ścieżkę edukacyjną ucznia z uszkodzonym narządem słuchu.

  Cena: 110zł   Data: 6.02.2019 r.

 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej/integracyjnej

  Cena: 110zł   Data: 12.02.2019 r.

  Cele szkolenia:
  – zdobycie przez uczestnika aktualnej wiedzy na temat dziecka z obniżoną sprawnością intelektualną, konsekwencji zaburzeń dla procesu edukacyjnego i wychowawczego, a także dla procesu integracji dziecka w grupie klasowej
  – zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki pracy z dzieckiem w warunkach szkoły masowej/integracyjnej

  Cena: 110zł   Data: 12.02.2019 r.

 • Jak zintegrować rodziców? – spotkania z rodzicami metodami warsztatowymi

  Cena: 110zł   Data: 18.02.2019 r.

  Szkolenie poprowadzi: mgr Renata Flis – ekspert w dziedzinie kształcenia integracyjnego, autorka licznych publikacji o tematyce edukacyjnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, trener w oświacie i w biznesie oraz trener dramy, pracownik Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie. 

  Cena: 110zł   Data: 18.02.2019 r.

 • Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu

  Cena: 110zł   Data: 21.02.2019 r.

  Cele szkolenia: dostarczenie teoretycznych podstaw związanych z zagadnieniem autyzmu pomocnych w planowaniu pracy terapeutyczno – pedagogicznej, prezentacja wybranych metod i strategii oddziaływania na osoby z diagnozą autyzmu w celu wspierania ich rozwoju.

  Cena: 110zł   Data: 21.02.2019 r.

 • „Ten świat jest do szaleństwa piękny, nie żeby był, ale ja go tak widzę” – techniki twórcze w edukacji

  Cena: 129zł   Data: 23.02.2019 r.

  Cele ogólne: nabycie takiej energii, żeby mi się „chciało chcieć”, nabycie umiejętności i konkretnych metod integrowania i aktywizowania grupy oraz pobudzania myślenia twórczego przy zastosowaniu działań plastycznych, nabycie i doskonalenie umiejętności integracji elementów plastyki, literatury i muzyki, konkretne metody uwrażliwiające na sztukę.

  Cena: 129zł   Data: 23.02.2019 r.