Szkolenia dla nauczycieli

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej.

Nasza siedziba oraz główna sala szkoleniowa znajduje się w Węgrzcach (gmina Zielonki, 7 km od centrum Krakowa).

Zobacz także nasze plany szkoleniowe na rok 2020


Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

  Cena: 130zł   Data: 22.11.2019 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

  Cena: 130zł   Data: 22.11.2019 r.

 • Techniki muzykoterapii i choreoterapii w pracy z dzieckiem z zaburzeniami psychoruchowymi

  Cena: 120zł   Data: 23.11.2019 r.

  Adresaci szkolenia: pedagodzy specjalni, nauczyciele placówek integracyjnych, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, instruktorzy zajęć muzyczno – rytmicznych, terapeuci, psycholodzy

  Cena: 120zł   Data: 23.11.2019 r.

 • Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu. Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży w toku zajęć edukacyjnych

  Cena: 130zł   Data: 28.11.2019 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania różnorodnych metod stymulacji pamięci, wzmacniania koncentracji oraz doboru technik pracy umysłowej z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.

  Cena: 130zł   Data: 28.11.2019 r.

 • Ćwiczenia i zabawy stymulujące mowę u dzieci w wieku przedszkolnym

  Cena: 120zł   Data: 3.12.2019 r.

  Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat rozwoju mowy u dzieci oraz wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

  Cena: 120zł   Data: 3.12.2019 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 120zł   Data: 7.12.2019 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 120zł   Data: 7.12.2019 r.

 • Arteterapia w przeciwdziałaniu uzależnieniom dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 11.12.2019 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele – m.in. szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy

  Cena: 130zł   Data: 11.12.2019 r.

 • Cyberprzemoc. Dziecko w roli ofiary i sprawcy. Bezpieczeństwo w Internecie

  Cena: 130zł   Data: 14.12.2019 r.

  Cel: Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego diagnozowania ryzyka cyberprzemocy, rozpoznawania przyczyn, profilaktyki i terapii u dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 14.12.2019 r.

 • Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli ocenianie zachowania uczniów

  Cena: 120zł   Data: 7.01.2020 r.

  Cele – uczestnik szkolenia: zna podstawę prawną oceniania zachowania oraz przepisy regulujące ocenianie zachowania w szkole, potrafi zastosować w/w przepisy w praktyce szkolnej, potrafi wypracować wymaganą dokumentację dotyczącą oceniania zachowania

  Cena: 120zł   Data: 7.01.2020 r.

 • Kształcenie u dzieci/uczniów kompetencji kluczowych

  Cena: 120zł   Data: 11.02.2020 r.

  Cele – uczestnik szkolenia: wie, co to są kompetencje kluczowe, potrafi zaplanować kształcenie umiejętności kluczowych na swoim przedmiocie, kształci umiejętności kluczowe na swoim przedmiocie …

  Cena: 120zł   Data: 11.02.2020 r.