Szkolenia dla nauczycieli

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Dlatego nasze szkolenia mogą być sfinansowane ze środków publicznych, a zaświadczenia o ich ukończeniu z pewnością zostaną uznane przez pracodawcę.

Wybierz rodzaj szkolenia