Szkolenia dla nauczycieli

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej.

Nasza siedziba oraz główna sala szkoleniowa znajduje się w Węgrzcach (gmina Zielonki, 7 km od centrum Krakowa).


Wyświetlanie wszystkich wyników: 13

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 18.10.2019 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników.

  Cena: 130zł   Data: 18.10.2019 r.

 • Logorytmika – metoda wspomagająca w terapii logopedycznej i pedagogicznej

  Cena: 120zł   Data: 23.10.2019 r.

  Adresatami szkolenia są: logopedzi, pedagodzy, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  Cena: 120zł   Data: 23.10.2019 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii (II stopień)

  Cena: 130zł   Data: 29.10.2019 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego.

  Cena: 130zł   Data: 29.10.2019 r.

 • Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym

  Cena: 120zł   Data: 5.11.2019 r.

  Celem kursu jest m.in. zapoznanie uczestników z przykładowymi ćwiczeniami i zabawami matematycznymi dla dzieci w wieku przedszkolnym

  Cena: 120zł   Data: 5.11.2019 r.

 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

  Cena: 120zł   Data: 7.11.2019 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół.

  Cena: 120zł   Data: 7.11.2019 r.

 • Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznej – dostosowanie wymagań edukacyjnych

  Cena: 110zł   Data: 13.11.2019 r.

  Uczestnicy warsztatów zdobędą umiejętność interpretacji opinii psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości wykorzystania zawartych tam zaleceń w praktyce

  Cena: 110zł   Data: 13.11.2019 r.

 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – od teorii do rozwiązań praktycznych

  Cena: 150zł   Data: 16.11.2019 r.

  Seksualność stanowi istotny aspekt życia każdego człowieka, również niepełnosprawnego. Warsztaty mają dostarczyć wiedzy z zakresu biologicznych, psychologicznych, społecznych a przede wszystkim pedagogicznych (edukacyjnych) aspektów seksualności człowieka niepełnosprawnego.

  Cena: 150zł   Data: 16.11.2019 r.

 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne – biblioterapia II stopień

  Cena: 130zł   Data: 18.11.2019 r.

  Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 18.11.2019 r.

 • Diagnoza logopedyczna w praktyce – podejście holistyczne

  Cena: 120zł   Data: 19.11.2019 r.

  Treści: wywiad logopedyczny, obserwacja aktywności motorycznej dziecka, intencja i zdolności komunikacyjne, czynności prymarne, artykulacja, wskazówki do terapii

  Cena: 120zł   Data: 19.11.2019 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

  Cena: 130zł   Data: 22.11.2019 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

  Cena: 130zł   Data: 22.11.2019 r.

 • Techniki muzykoterapii i choreoterapii w pracy z dzieckiem z zaburzeniami psychoruchowymi

  Cena: 120zł   Data: 23.11.2019 r.

  Adresaci szkolenia: pedagodzy specjalni, nauczyciele placówek integracyjnych, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, instruktorzy zajęć muzyczno – rytmicznych, terapeuci, psycholodzy

  Cena: 120zł   Data: 23.11.2019 r.

 • Ćwiczenia i zabawy stymulujące mowę u dzieci w wieku przedszkolnym

  Cena: 120zł   Data: 3.12.2019 r.

  Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat rozwoju mowy u dzieci oraz wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

  Cena: 120zł   Data: 3.12.2019 r.

 • Cyberprzemoc. Dziecko w roli ofiary i sprawcy. Bezpieczeństwo w Internecie.

  Cena: 130zł   Data: 14.12.2019 r.

  Cel: Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego diagnozowania ryzyka cyberprzemocy, rozpoznawania przyczyn, profilaktyki i terapii u dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 14.12.2019 r.