Szkolenia dla nauczycieli

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej.

Nasza siedziba oraz główna sala szkoleniowa znajduje się w Węgrzcach (gmina Zielonki, 7 km od centrum Krakowa).


Showing 1–15 of 18 results

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole w świetle przepisów prawa oświatowego

  Cena: 110zł   Data: 18.09.2019 r.

  Warsztaty przeznaczone dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli, specjalistów szkolnych

  Cena: 110zł   Data: 18.09.2019 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

  Cena: 130zł   Data: 19.09.2019 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

  Cena: 130zł   Data: 19.09.2019 r.

 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia

  Cena: 120zł   Data: 24.09.2019 r.

  Celem szkolenia jest opracowanie metod pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.

  Cena: 120zł   Data: 24.09.2019 r.

 • Rozwijanie matematycznych kompetencji kluczowych uczniów I etapu edukacyjnego

  Cena: 120zł   Data: 28.09.2019 r.

  Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiadomości teoretyczne i praktyczne związane z kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów

  Cena: 120zł   Data: 28.09.2019 r.

 • Muzykoterapia we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka

  Cena: 120zł   Data: 30.09.2019 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, instruktorzy zajęć rytmiczno – muzycznych, terapeuci.

  Cena: 120zł   Data: 30.09.2019 r.

 • Arteterapia w przeciwdziałaniu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 3.10.2019 r.

  Warsztaty to wprowadzenie i ukazanie metod stosowanych w arteterapii czyli działania poprzez sztukę i kreację jako wspomagania  rozwoju socjalno – emocjonalnego dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 3.10.2019 r.

 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

  Cena: 120zł   Data: 8.10.2019 r.

  Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych stuacjach z życia codziennego

  Cena: 120zł   Data: 8.10.2019 r.

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 18.10.2019 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników.

  Cena: 130zł   Data: 18.10.2019 r.

 • Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami? Planowanie i przebieg zebrania z rodzicami

  Cena: 110zł   Data: 21.10.2019 r.

  Szkolenie warsztatowe adresowane do nauczycieli – wychowawców klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych

  Cena: 110zł   Data: 21.10.2019 r.

 • Logorytmika – metoda wspomagająca w terapii logopedycznej i pedagogicznej

  Cena: 120zł   Data: 23.10.2019 r.

  Adresatami szkolenia są: logopedzi, pedagodzy, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  Cena: 120zł   Data: 23.10.2019 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii (II stopień)

  Cena: 130zł   Data: 29.10.2019 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego.

  Cena: 130zł   Data: 29.10.2019 r.

 • Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym

  Cena: 120zł   Data: 5.11.2019 r.

  Celem kursu jest m.in. zapoznanie uczestników z przykładowymi ćwiczeniami i zabawami matematycznymi dla dzieci w wieku przedszkolnym

  Cena: 120zł   Data: 5.11.2019 r.

 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

  Cena: 120zł   Data: 7.11.2019 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół.

  Cena: 120zł   Data: 7.11.2019 r.

 • Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznej – dostosowanie wymagań edukacyjnych

  Cena: 110zł   Data: 13.11.2019 r.

  Uczestnicy warsztatów zdobędą umiejętność interpretacji opinii psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości wykorzystania zawartych tam zaleceń w praktyce

  Cena: 110zł   Data: 13.11.2019 r.

 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – od teorii do rozwiązań praktycznych

  Cena: 150zł   Data: 16.11.2019 r.

  Seksualność stanowi istotny aspekt życia każdego człowieka, również niepełnosprawnego. Warsztaty mają dostarczyć wiedzy z zakresu biologicznych, psychologicznych, społecznych a przede wszystkim pedagogicznych (edukacyjnych) aspektów seksualności człowieka niepełnosprawnego.

  Cena: 150zł   Data: 16.11.2019 r.