Szkolenia dla nauczycieli

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej.

Nasza siedziba oraz główna sala szkoleniowa znajduje się w Węgrzcach (gmina Zielonki, 7 km od centrum Krakowa).

Zbliżające się szkolenia dla nauczycieli:

 • Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu

  Cena: 110zł   Data: 21.02.2019 r.

  Cele szkolenia: dostarczenie teoretycznych podstaw związanych z zagadnieniem autyzmu pomocnych w planowaniu pracy terapeutyczno – pedagogicznej, prezentacja wybranych metod i strategii oddziaływania na osoby z diagnozą autyzmu w celu wspierania ich rozwoju.

  Cena: 110zł   Data: 21.02.2019 r.

 • „Ten świat jest do szaleństwa piękny, nie żeby był, ale ja go tak widzę” – techniki twórcze w edukacji

  Cena: 129zł   Data: 23.02.2019 r.

  Cele ogólne: nabycie takiej energii, żeby mi się „chciało chcieć”, nabycie umiejętności i konkretnych metod integrowania i aktywizowania grupy oraz pobudzania myślenia twórczego przy zastosowaniu działań plastycznych, nabycie i doskonalenie umiejętności integracji elementów plastyki, literatury i muzyki, konkretne metody uwrażliwiające na sztukę.

  Cena: 129zł   Data: 23.02.2019 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

  Cena: 110zł   Data: 26.02.2019 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

  Cena: 110zł   Data: 26.02.2019 r.

 • Gry i zabawy matematyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  Cena: 110zł   Data: 2.03.2019 r.

  Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie umiejętności wykorzystania gier i zabaw matematycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

  Cena: 110zł   Data: 2.03.2019 r.

 • Warsztaty tworzenia kartek okolicznościowych

  Cena: 115zł   Data: 5.03.2019 r.

  Cele kursu: poznanie kilku technik zdobienia kartek okolicznościowych (origami, quilling, irys folding, haft strukturalny); kształtowanie umiejętności doboru materiałów, ich łączenia, stosowania odpowiednich narzędzi; uświadomienie znaczenia zdobnictwa ręcznego i stosowania go w okolicznościowych laurkach i kartkach.

  Cena: 115zł   Data: 5.03.2019 r.

 • W kawiarnianej atmosferze, czyli jak wykorzystać metodę world cafe w klasach 1-3

  Cena: 110zł   Data: 6.03.2019 r.

  Cele: generowanie pomysłów i prowadzenie dialogu w innowacyjny sposób, rozwój umiejętności dyskusji i tworzenie przestrzeni do twórczego działania, rozwijanie umiejętności współpracy w ramach realizacji projektów edukacyjnych

  Cena: 110zł   Data: 6.03.2019 r.

 • Funkcjonowanie dziecka z zespołem ADHD – diagnoza i terapia

  Cena: 110zł   Data: 14.03.2019 r.

  Prowadząca: dr Joanna Guzik-Iwińska – doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, terapeuta z zakresu psychoedukacji, długoletni nauczyciel i wykładowca akademicki

  Cena: 110zł   Data: 14.03.2019 r.

 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – od teorii do rozwiązań praktycznych

  Cena: 150zł   Data: 16.03.2019 r.

  Seksualność stanowi istotny aspekt życia każdego człowieka, również niepełnosprawnego. Warsztaty mają dostarczyć wiedzy z zakresu biologicznych, psychologicznych, społecznych a przede wszystkim pedagogicznych (edukacyjnych) aspektów seksualności człowieka niepełnosprawnego.

  Cena: 150zł   Data: 16.03.2019 r.

 • Drama w edukacji wczesnoszkolnej

  Cena: 110zł   Data: 19.03.2019 r.

  Prowadząca: mgr Renata Flis – ekspert w dziedzinie kształcenia integracyjnego, autorka licznych publikacji o tematyce edukacyjnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, trener w oświacie i w biznesie oraz trener dramy, pracownik Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie

  Cena: 110zł   Data: 19.03.2019 r.

 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się – AAC

  Cena: 110zł   Data: 25.03.2019 r.

  Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z alternatywnymi i wspomagającymi formami komunikacji, wykorzystywanymi w pracy z dziećmi, u których porozumiewanie przy użyciu mowy dźwiękowej jest niemożliwe lub utrudnione.

  Cena: 110zł   Data: 25.03.2019 r.

 • Gry i zabawy matematyczne na II etapie edukacyjnym

  Cena: 110zł   Data: 30.03.2019 r.

  Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie umiejętności wykorzystania gier matematycznych w edukacji matematycznej na poziomie szkoły podstawowej.

  Cena: 110zł   Data: 30.03.2019 r.

 • Gry planszowe – pomysł na integrację i zaproszenie do właściwie pojętej rywalizacji

  Cena: 110zł   Data: 10.04.2019 r.

  Cele: nauka przez zabawę czyli rozwijanie zdolności intelektualnych i wspomaganie rozwoju dziecka, pobudzanie zainteresowania grami planszowymi jako sposobu na ciekawe dopełnienie zajęć lekcyjnych i integrację zespołu klasowego

  Cena: 110zł   Data: 10.04.2019 r.