Szkolenia webinarowe

Są to szkolenia online w formie webinaru. Odbywają się w ściśle określonym czasie i można w nich interaktywnie uczestniczyć poprzez udostępniony chat lub za pośrednictwem mikrofonu/kamery. Uczestnictwo w webinarze nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany przez nas link.

Wyświetlanie 1–24 z 35 wyników

 • Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

  Cena: 260zł   Data: 09.12.2023 r.

  Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania.

  Cena: 260zł   Data: 09.12.2023 r.

 • Wykorzystanie muzyki klasycznej w pracy z dziećmi

  Cena: 120zł   Data: 12.12.2023 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające

  Cena: 120zł   Data: 12.12.2023 r.

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty

  Cena: 120zł   Data: 13.12.2023 r.

  Cele: poszerzenie wiedzy o zajęciach realizowanych w ramach WWR, wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga/terapeuty

  Cena: 120zł   Data: 13.12.2023 r.

 • Wychowanie i profilaktyka pełne innowacji – garść pomysłów na NIE NUDNE działania na cały rok szkolny

  Cena: 120zł   Data: 14.12.2023 r.

  Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają „garść” pomysłów na innowacyjne działania profilaktyczne na cały rok szkolny

  Cena: 120zł   Data: 14.12.2023 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika

  Cena: 120zł   Data: 08.01.2024 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego

  Cena: 120zł   Data: 08.01.2024 r.

 • Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną – strategie pracy

  Cena: 120zł   Data: 09.01.2024 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie przejawiającym zachowania agresywne i autoagresywne

  Cena: 120zł   Data: 09.01.2024 r.

 • Elementy teatru i pantomimy z wykorzystaniem metody Batii Strauss i Carla Orffa

  Cena: 120zł   Data: 9.01.2024 r.

  Szkolenie opiera się na aktywnościach muzycznych, pomagających rozwijać umiejętności aktorskie dzieci.

  Cena: 120zł   Data: 9.01.2024 r.

 • Komunikacja osób ze spektrum autyzmu – kluczem do ich funkcjonowania w społeczeństwie

  Cena: 120zł   Data: 10.01.2024 r.

  Celem szkolenie jest m.in. zapoznanie ze specyfiką komunikacji osób ze spektrum autyzmu oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela/terapeuty

  Cena: 120zł   Data: 10.01.2024 r.

 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

  Cena: 120zł   Data: 15.01.2024 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół

  Cena: 120zł   Data: 15.01.2024 r.

 • Myślenie wizualne i techniki zapamiętywania

  Cena: 120zł   Data: 16.01.2024 r.

  Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną metody  i techniki skutecznego zapamiętywania z wykorzystaniem myślenia wizualnego

  Cena: 120zł   Data: 16.01.2024 r.

 • Pedagog specjalny – jego zadania, obowiązki i dokumentacja

  Cena: 120zł   Data: 18.01.2024 r.

  Podczas szkolenia zostaną omówione kwalifikacje, zadania i obowiązki oraz dokumentacja pedagoga specjalnego

  Cena: 120zł   Data: 18.01.2024 r.

 • Muzyczna podróż po świecie – gry, zabawy, piosenki i tańce różnych narodów

  Cena: 120zł   Data: 23.01.2024 r.

  Szkolenie jest poświęcone zabawom i aktywnościom muzycznym, które pomogą zapoznać się z muzyką i kulturą różnych narodów.

  Cena: 120zł   Data: 23.01.2024 r.

 • Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce

  Cena: 120zł   Data: 23.01.2024 r.

  Zapraszamy na szkolenie zainteresowanych nauczycieli, specjalistów, dyrektorów przedszkoli i szkół

  Cena: 120zł   Data: 23.01.2024 r.

 • Escape room, czyli pokój zagadek jako metoda aktywizująca w pracy z dzieckiem

  Cena: 120zł   Data: 24.01.2024 r.

  Podczas szkolenia podpowiemy jak stworzyć escape room w przestrzeni szkolnej, przedszkolnej lub wirtualnej

  Cena: 120zł   Data: 24.01.2024 r.

 • Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole

  Cena: 120zł   Data: 30.01.2024 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i w szkole

  Cena: 120zł   Data: 30.01.2024 r.

 • Nauczyciel przygotowujący się do zawodu, mentor i dyrektor – jak spełnić wymaganie przeprowadzenia i obserwacji nowoczesnej lekcji

  Cena: 120zł   Data: 5.02.2024 r.

  Cel: nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie: przeprowadzenia lekcji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami dydaktyki oraz obserwacji i omówienia lekcji

  Cena: 120zł   Data: 5.02.2024 r.

 • Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej

  Cena: 120zł   Data: 05.02.2024 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniami z lekką niepełnosprawnością intelektualną, dyrektorzy szkół ogólnodostępnych, integracyjnych

  Cena: 120zł   Data: 05.02.2024 r.

 • Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem

  Cena: 120zł   Data: 06.02.2024 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie wiedzy uczestników na temat organizacji kształcenia specjalnego uczniów z niedosłuchem

  Cena: 120zł   Data: 06.02.2024 r.

 • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu

  Cena: 120zł   Data: 08.02.2024 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i uczniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu i w szkole

  Cena: 120zł   Data: 08.02.2024 r.

 • Sztuczna inteligencja w szkole – szanse i zagrożenia

  Cena: 120zł   Data: 12.02.2024 r.

  Szkolenie jest zgodne z tegorocznymi kierunkami polityki światowej państwa

  Cena: 120zł   Data: 12.02.2024 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 120zł   Data: 19.02.2024 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 120zł   Data: 19.02.2024 r.

 • Muzyczne zabawy wyciszająco-relaksacyjne w pracy z dziećmi

  Cena: 120zł   Data: 20.02.2024 r.

  Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania muzyki i zabaw relaksacyjnych w pracy z dziećmi

  Cena: 120zł   Data: 20.02.2024 r.

 • Terapia ręki – wspieranie rozwoju grafomotoryki u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  Cena: 120zł   Data: 26.02.2024 r.

  Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  Cena: 120zł   Data: 26.02.2024 r.

 • Filmoterapia jako narzędzie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

  Cena: 120zł   Data: 27.02.2024 r.

  Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat filmoterapii i wykorzystania jej w praktyce podczas pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

  Cena: 120zł   Data: 27.02.2024 r.