Szkolenia webinarowe

Szkolenia online na platformie webinarowej. Odbywają się w ściśle określonym czasie i można w nich interaktywnie uczestniczyć poprzez udostępniony chat lub za pośrednictwem mikrofonu.

Wyświetlanie 1–18 z 24 wyników

 • Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży – Patrzeć inaczej, widzieć więcej

  Cena: 110zł   Data: 29.09.2021 r.

  Celem szkolenia jest m.in.: doskonalenie kompetencji w zakresie rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży, poznanie modeli rozwijania kreatywności, metod, strategii, technik rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży

  Cena: 110zł   Data: 29.09.2021 r.

 • Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora

  Cena: 110zł   Data: 05.10.2021 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół

  Cena: 110zł   Data: 05.10.2021 r.

 • Motywacja błyskawiczna – jak pomóc dziecku odnaleźć zapał do nauki

  Cena: 110zł   Data: 7.10.2021 r.

  Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne metody na zwiększanie motywacji dziecka do nauki, zadań, ćwiczeń

  Cena: 110zł   Data: 7.10.2021 r.

 • Rozwijanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym

  Cena: 110zł   Data: 12.10.2021 r.

  Cele: zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw podejścia niedyrektywnego w pracy z dziećmi z ASD, rozwinięcie praktycznej umiejętności zabawy w relacji z dzieckiem z autyzmem

  Cena: 110zł   Data: 12.10.2021 r.

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty

  Cena: 110zł   Data: 13.10.2021 r.

  Cele: poszerzenie wiedzy o zajęciach realizowanych w ramach WWR, wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga/terapeuty

  Cena: 110zł   Data: 13.10.2021 r.

 • Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

  Cena: 220zł   Data: 16.10.2021 r.

  Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania

  Cena: 220zł   Data: 16.10.2021 r.

 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – pomysły i inspiracje do pracy

  Cena: 110zł   Data: 20.10.2021 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne metody i ćwiczenia stosowane w celu poprawy funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  Cena: 110zł   Data: 20.10.2021 r.

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 21.10.2021 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników

  Cena: 120zł   Data: 21.10.2021 r.

 • Depresja w szkolnej ławce – jak ją rozpoznać wśród uczniów?

  Cena: 110zł   Data: 25.10.2021 r.

  Cele: nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania pierwszych, charakterystycznych objawów stanu depresyjnego u ucznia, jak rozmawiać z uczniem, jak go wspierać i udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  Cena: 110zł   Data: 25.10.2021 r.

 • Metody i formy pracy z książką w edukacji, wychowaniu i terapii – biblioterapia III stopień

  Cena: 120zł   Data: 8.11.2021 r.

  Warsztaty adresowane do osób, które ukończyły II stopień biblioterapii

  Cena: 120zł   Data: 8.11.2021 r.

 • Jak rozpoznać uzdolnienia, pasje oraz twórczy potencjał ucznia – identyfikacja zasobów rozwojowych ucznia zdolnego

  Cena: 110zł   Data: 9.11.2021 r.

  Cel: doskonalenie kompetencji w zakresie rozpoznawania indywidualnych zasobów rozwojowych ucznia (zdolności, uzdolnień, pasji, twórczego potencjału)

  Cena: 110zł   Data: 9.11.2021 r.

 • Dziecko z doświadczeniem migracji w polskim systemie edukacji

  Cena: 110zł   Data: 15.11.2021 r.

  Cele: Poszerzenie warsztatu pracy w zakresie rozpoznawania trudności, z jakimi mierzą się dzieci z doświadczeniem migracji, a także zasobów, jakimi te dzieci dysponują

  Cena: 110zł   Data: 15.11.2021 r.

 • Sztuka koncentracji, relaksu i uważności w szkolnej ławce

  Cena: 110zł   Data: 16.11.2021 r.

  W programie: poznanie zasad koncentracji uwagi, relaksu i uważności oraz ćwiczeń, które można wykorzystać w rzeczywistości szkolnej

  Cena: 110zł   Data: 16.11.2021 r.

 • W poszukiwaniu literackich drogowskazów. Scenariusze i programy z elementami biblioterapii – biblioterapia III stopień

  Cena: 120zł   Data: 18.11.2021 r.

  Warsztaty adresowane do osób uczestniczących w szkoleniach w ramach  III stopnia biblioterapii (jest to drugie spotkanie)

  Cena: 120zł   Data: 18.11.2021 r.

 • Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Cena: 110zł   Data: 23.11.2021 r.

  Cel: zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami w codziennej pracy

  Cena: 110zł   Data: 23.11.2021 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 110zł   Data: 24.11.2021 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 110zł   Data: 24.11.2021 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika

  Cena: 120zł   Data: 25.11.2021 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego

  Cena: 120zł   Data: 25.11.2021 r.

 • Odporność psychiczna – wzmacnianie osobistego potencjału ucznia

  Cena: 110zł   Data: 29.11.2021 r.

  Cel szkolenia: Nabycie umiejętności wzmacniania dziecka w zmaganiu się z trudnościami szkolnymi i korzystania z naturalnych talentów

  Cena: 110zł   Data: 29.11.2021 r.