Szkolenia webinarowe

Są to szkolenia online w formie webinaru. Odbywają się w ściśle określonym czasie i można w nich interaktywnie uczestniczyć poprzez udostępniony chat lub za pośrednictwem mikrofonu/kamery. Uczestnictwo w webinarze nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany przez nas link.

Wyświetlanie 1–24 z 26 wyników

 • Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Cena: 120zł   Data: 13.04.2023 r.

  Cel: zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami w codziennej pracy

  Cena: 120zł   Data: 13.04.2023 r.

 • Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole

  Cena: 120zł   Data: 13.04.2023 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i w szkole

  Cena: 120zł   Data: 13.04.2023 r.

 • Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

  Cena: 240zł   Data: 15.04.2023 r.

  Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania.

  Cena: 240zł   Data: 15.04.2023 r.

 • Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem

  Cena: 120zł   Data: 17.04.2023 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie wiedzy uczestników na temat organizacji kształcenia specjalnego uczniów z niedosłuchem

  Cena: 120zł   Data: 17.04.2023 r.

 • Żeby im się chciało chcieć – Motywacja uczniów drogą do sukcesu edukacyjnego

  Cena: 120zł   Data: 17.04.2023 r.

  Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady i techniki efektywnej motywacji uczniów

  Cena: 120zł   Data: 17.04.2023 r.

 • Wykorzystanie muzyki klasycznej w pracy z dziećmi

  Cena: 120zł   Data: 18.04.2023 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające

  Cena: 120zł   Data: 18.04.2023 r.

 • Elementy terapii ręki w codziennej pracy nauczyciela i terapeuty

  Cena: 120zł   Data: 19.04.2023 r.

  Adresatami szkolenia są zainteresowani nauczyciele przedszkola i szkoły, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci pedagogiczni

  Cena: 120zł   Data: 19.04.2023 r.

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 20.04.2023 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników

  Cena: 120zł   Data: 20.04.2023 r.

 • Jak bez stresu zdać egzamin i zostać nauczycielem mianowanym po staremu – porady eksperta

  Cena: 120zł   Data: 24.04.2023 r.

  Nauczyciele uzyskają wskazówki dotyczące prezentacji swojego dorobku zawodowego, a także informacje, jak najlepiej przygotować się do egzaminu

  Cena: 120zł   Data: 24.04.2023 r.

 • Trudne zachowania dziecka z zespołem Aspergera w szkole i w przedszkolu – sposoby postępowania

  Cena: 120zł   Data: 24.04.2023 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera w przedszkolu i w szkole

  Cena: 120zł   Data: 24.04.2023 r.

 • Jak bez stresu uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego – porady eksperta na zakończenie stażu po staremu

  Cena: 110zł   Data: 25.04.2023 r.

  Nauczyciele zdobędą umiejętności potrzebne do przygotowania dokumentacji i uzyskają  informacje, jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

  Cena: 110zł   Data: 25.04.2023 r.

 • Jak pracować z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym?

  Cena: 120zł   Data: 10.05.2023 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy o metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

  Cena: 120zł   Data: 10.05.2023 r.

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty

  Cena: 120zł   Data: 11.05.2023 r.

  Cele: poszerzenie wiedzy o zajęciach realizowanych w ramach WWR, wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga/terapeuty

  Cena: 120zł   Data: 11.05.2023 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 120zł   Data: 15.05.2023 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 120zł   Data: 15.05.2023 r.

 • Nauczyciel przygotowujący się do zawodu, mentor i dyrektor, czyli jak spełnić wymaganie przeprowadzenia, obserwacji i omówienia nowoczesnej lekcji

  Cena: 120zł   Data: 15.05.2023 r.

  Cel: nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie: przeprowadzenia lekcji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami dydaktyki oraz obserwacji i omówienia lekcji

  Cena: 120zł   Data: 15.05.2023 r.

 • Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną – strategie pracy

  Cena: 120zł   Data: 16.05.2023 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie przejawiającym zachowania agresywne i autoagresywne

  Cena: 120zł   Data: 16.05.2023 r.

 • Metody aktywizujące w nauczaniu i rozwoju kompetencji XXI wieku

  Cena: 120zł   Data: 16.05.2023 r.

  Uczestnicy poznają m.in metody aktywizujące myślenie: problemowe, ekspresji i impresji, graficznego zapisu, praktyczne zadania aktywizujące

  Cena: 120zł   Data: 16.05.2023 r.

 • Metody i formy pracy z książką w edukacji, wychowaniu i terapii – biblioterapia III stopień

  Cena: 130zł   Data: 18.05.2023 r.

  Warsztaty adresowane do osób, które ukończyły II stopień biblioterapii

  Cena: 130zł   Data: 18.05.2023 r.

 • Elementy integracji sensorycznej w codziennej pracy nauczyciela

  Cena: 120zł   Data: 22.05.2023 r.

  Szkolenie skierowane jest do zainteresowanych nauczycieli oraz specjalistów przedszkoli i szkół

  Cena: 120zł   Data: 22.05.2023 r.

 • Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce

  Cena: 120zł   Data: 25.05.2023 r.

  Zapraszamy na szkolenie zainteresowanych nauczycieli, specjalistów, dyrektorów przedszkoli i szkół

  Cena: 120zł   Data: 25.05.2023 r.

 • Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych

  Cena: 120zł   Data: 25.05.2023 r.

  Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

  Cena: 120zł   Data: 25.05.2023 r.

 • Myślenie wizualne i techniki zapamiętywania

  Cena: 120zł   Data: 29.05.2023 r.

  Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną metody  i techniki skutecznego zapamiętywania z wykorzystaniem myślenia wizualnego

  Cena: 120zł   Data: 29.05.2023 r.

 • Muzyczna podróż po świecie – gry, zabawy, piosenki i tańce różnych narodów

  Cena: 120zł   Data: 30.05.2023 r.

  Szkolenie jest poświęcone zabawom i aktywnościom muzycznym, które pomogą zapoznać się z muzyką i kulturą różnych narodów.

  Cena: 120zł   Data: 30.05.2023 r.

 • W poszukiwaniu literackich drogowskazów. Scenariusze i programy z elementami biblioterapii – biblioterapia III stopień

  Cena: 130zł   Data: 06.06.2023 r.

  Warsztaty adresowane do osób uczestniczących w szkoleniach w ramach  III stopnia biblioterapii (jest to drugie spotkanie)

  Cena: 130zł   Data: 06.06.2023 r.