Szkolenia webinarowe

Szkolenia online na platformie webinarowej. Odbywają się w ściśle określonym czasie i można w nich interaktywnie uczestniczyć poprzez udostępniony chat lub za pośrednictwem mikrofonu.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 16

 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – pomysły i inspiracje do pracy

  Cena: 110zł   Data: 15.04.2021 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne metody i ćwiczenia stosowane w celu poprawy funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  Cena: 110zł   Data: 15.04.2021 r.

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez tajemnic

  Cena: 100zł   Data: 19.04.2021 r.

  Uczestnicy szkolenia pogłębią wiedzę na temat dokumentu, jakim jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  Cena: 100zł   Data: 19.04.2021 r.

 • Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży

  Cena: 110zł   Data: 21.04.2021 r.

  Celem szkolenia jest m.in.: doskonalenie kompetencji w zakresie rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży, poznanie modeli rozwijania kreatywności, metod, strategii, technik rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży

  Cena: 110zł   Data: 21.04.2021 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

  Cena: 120zł   Data: 26.04.2021 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

  Cena: 120zł   Data: 26.04.2021 r.

 • Terapeutyczne zabawy wspierające rozwój dziecka

  Cena: 100zł   Data: 28.04.2021 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli/terapeutów o szeroki wachlarz zabaw wspierających rozwój dziecka z deficytami i zaburzeniami rozwoju

  Cena: 100zł   Data: 28.04.2021 r.

 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

  Cena: 100zł   Data: 6.05.2021 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół

  Cena: 100zł   Data: 6.05.2021 r.

 • Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

  Cena: 220zł   Data: 08.05.2021 r.

  Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania

  Cena: 220zł   Data: 08.05.2021 r.

 • Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych

  Cena: 110zł   Data: 11.05.2021 r.

  Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

  Cena: 110zł   Data: 11.05.2021 r.

 • Techniki muzykoterapii we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka

  Cena: 110zł   Data: 12.05.2021 r.

  Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni oraz inni zainteresowani tematyką nauczyciele

  Cena: 110zł   Data: 12.05.2021 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 110zł   Data: 13.05.2021 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 110zł   Data: 13.05.2021 r.

 • Strategie pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu

  Cena: 110zł   Data: 18.05.2021 r.

  Cel: Poznanie strategii pracy nad zachowaniami trudnymi, w szczególności metod sprzyjających zapobieganiu występowania tych zachowań

  Cena: 110zł   Data: 18.05.2021 r.

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 19.05.2021 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników

  Cena: 120zł   Data: 19.05.2021 r.

 • Terapia ręki w procesie nabywania i rozwijania umiejętności pisania

  Cena: 110zł   Data: 27.05.2021 r.

  Cel: nabycie przez uczestników umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń terapii ręki usprawniających proces nabywania i rozwijania umiejętności pisania

  Cena: 110zł   Data: 27.05.2021 r.

 • Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli ocenianie zachowania uczniów

  Cena: 100zł   Data: 31.05.2021 r.

  Podczas szkolenia odpowiemy na pytania: jak to zrobić, aby oceniać sprawiedliwie, zgodnie z prawem i szkolnymi ustaleniami wynikającymi ze statutu?

  Cena: 100zł   Data: 31.05.2021 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika

  Cena: 120zł   Data: 10.06.2021 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego

  Cena: 120zł   Data: 10.06.2021 r.

 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze – biblioterapia

  Cena: 120zł   Data: 26.08.2021 r.

  Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 26.08.2021 r.