Szkolenia webinarowe

Szkolenia online na platformie webinarowej. Odbywają się w ściśle określonym czasie i można w nich interaktywnie uczestniczyć poprzez udostępniony chat lub za pośrednictwem mikrofonu.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 16

 • Jak uczyć skutecznie, czyli rzecz o aktywnych metodach nauczania, uczenia się

  Cena: 110zł   Data: 1.12.2020 r.

  Adresatami są: nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół i przedszkoli

  Cena: 110zł   Data: 1.12.2020 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

  Cena: 120zł   Data: 3.12.2020 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

  Cena: 120zł   Data: 3.12.2020 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 110zł   Data: 10.12.2020 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 110zł   Data: 10.12.2020 r.

 • Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych

  Cena: 110zł   Data: 11.01.2021 r.

  Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

  Cena: 110zł   Data: 11.01.2021 r.

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 13.01.2021 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników

  Cena: 120zł   Data: 13.01.2021 r.

 • Rozwijanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym

  Cena: 110zł   Data: 14.01.2021 r.

  Cele: zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw podejścia niedyrektywnego w pracy z dziećmi z ASD, rozwinięcie praktycznej umiejętności zabawy w relacji z dzieckiem z autyzmem

  Cena: 110zł   Data: 14.01.2021 r.

 • Metody i formy pracy z książką w edukacji, wychowaniu i terapii – biblioterapia III stopień

  Cena: 120zł   Data: 20.01.2021 r.

  Warsztaty adresowane do osób, które ukończyły II stopień biblioterapii

  Cena: 120zł   Data: 20.01.2021 r.

 • Kompetencje miękkie w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej kluczem do sukcesu edukacyjnego i życiowego

  Cena: 80zł   Data: 18.01.2021 r.

  Cele: poznanie wybranych kompetencji miękkich i sposobów ich rozwijania wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  Cena: 80zł   Data: 18.01.2021 r.

 • Metoda Strukturalna

  Cena: 220zł   Data: 23.01.2021 r.

  Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania

  Cena: 220zł   Data: 23.01.2021 r.

 • Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu. Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży w toku zajęć edukacyjnych

  Cena: 120zł   Data: 25.01.2021 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania różnorodnych metod stymulacji pamięci, wzmacniania koncentracji oraz doboru technik pracy umysłowej z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.

  Cena: 120zł   Data: 25.01.2021 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 110zł   Data: 26.01.2021 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 110zł   Data: 26.01.2021 r.

 • Rozbieżność oczekiwań pomiędzy nauczycielem a rodzicem – budowanie współpracy dorosłych na rzecz sukcesu dziecka

  Cena: 110zł   Data: 28.01.2021 r.

  Cele: pogłębienie wiedzy na temat postaw rodzicielskich, nabycie umiejętności komunikacyjnych, nabycie umiejętności przygotowania spotkania pedagoga z rodzicem

  Cena: 110zł   Data: 28.01.2021 r.

 • W poszukiwaniu literackich drogowskazów. Scenariusze i programy z elementami biblioterapii – biblioterapia III stopień

  Cena: 120zł   Data: 04.02.2021 r.

  Warsztaty adresowane do osób uczestniczącyh w szkoleniach w ramach  III stopnia biblioterapii (jest to drugie spotkanie)

  Cena: 120zł   Data: 04.02.2021 r.

 • Techniki muzykoterapii we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka

  Cena: 100zł   Data: 10.02.2021 r.

  Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni oraz inni zainteresowani tematyką nauczyciele

  Cena: 100zł   Data: 10.02.2021 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika

  Cena: 120zł   Data: 25.02.2021 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego

  Cena: 120zł   Data: 25.02.2021 r.

 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze – biblioterapia

  Cena: 120zł   Data: 25.03.2021 r.

  Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 25.03.2021 r.