Szkolenia webinarowe

Szkolenia online na platformie webinarowej. Odbywają się w ściśle określonym czasie i można w nich interaktywnie uczestniczyć poprzez udostępniony chat lub za pośrednictwem mikrofonu.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 16

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty

  Cena: 110zł   Data: 27.01.2022 r.

  Cele: poszerzenie wiedzy o zajęciach realizowanych w ramach WWR, wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga/terapeuty

  Cena: 110zł   Data: 27.01.2022 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 110zł   Data: 31.01.2022 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 110zł   Data: 31.01.2022 r.

 • Zabawy stymulujące rozwój mowy u dzieci na cztery pory roku

  Cena: 110zł   Data: 10.02.2022 r.

  Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane różnorodne ćwiczenia i zabawy wspierające prawidłowy rozwój mowy dziecka

  Cena: 110zł   Data: 10.02.2022 r.

 • Sztuka koncentracji, relaksu i uważności w szkolnej ławce

  Cena: 110zł   Data: 15.02.2022 r.

  W programie: poznanie zasad koncentracji uwagi, relaksu i uważności oraz ćwiczeń, które można wykorzystać w rzeczywistości szkolnej

  Cena: 110zł   Data: 15.02.2022 r.

 • Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

  Cena: 240zł   Data: 19.02.2022 r.

  Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania.

  Cena: 240zł   Data: 19.02.2022 r.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych – żałoba, strata, depresja, próba samobójcza, choroba przewlekła, skutki pandemii

  Cena: 110zł   Data: 22.02.2022 r.

  Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych oraz jak wspierać uczniów.

  Cena: 110zł   Data: 22.02.2022 r.

 • Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Cena: 110zł   Data: 24.02.2022 r.

  Cel: zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami w codziennej pracy

  Cena: 110zł   Data: 24.02.2022 r.

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 03.03.2022 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników

  Cena: 120zł   Data: 03.03.2022 r.

 • Strategie pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu

  Cena: 110zł   Data: 15.03.2022 r.

  Cel: Poznanie strategii pracy nad zachowaniami trudnymi, w szczególności metod sprzyjających zapobieganiu występowania tych zachowań

  Cena: 110zł   Data: 15.03.2022 r.

 • Odporność psychiczna – wzmacnianie osobistego potencjału ucznia

  Cena: 110zł   Data: 17.03.2022 r.

  Cel szkolenia: Nabycie umiejętności wzmacniania dziecka w zmaganiu się z trudnościami szkolnymi i korzystania z naturalnych talentów

  Cena: 110zł   Data: 17.03.2022 r.

 • Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych

  Cena: 110zł   Data: 24.03.2022 r.

  Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

  Cena: 110zł   Data: 24.03.2022 r.

 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży – perspektywa szkolna

  Cena: 110zł   Data: 5.04.2022 r.

  Adresaci szkolenia: nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

  Cena: 110zł   Data: 5.04.2022 r.

 • Komunikacja osób ze spektrum autyzmu – kluczem do ich funkcjonowania w społeczeństwie

  Cena: 110zł   Data: 7.04.2022 r.

  Celem szkolenie jest m.in. zapoznanie ze specyfiką komunikacji osób ze spektrum autyzmu oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela/terapeuty

  Cena: 110zł   Data: 7.04.2022 r.

 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – pomysły i inspiracje do pracy

  Cena: 110zł   Data: 20.04.2022 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne metody i ćwiczenia stosowane w celu poprawy funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  Cena: 110zł   Data: 20.04.2022 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika

  Cena: 120zł   Data: 21.04.2022 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego

  Cena: 120zł   Data: 21.04.2022 r.

 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze – biblioterapia

  Cena: 120zł   Data: 6.06.2022 r.

  Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 6.06.2022 r.