Szkolenia webinarowe

Są to szkolenia online w formie webinaru. Odbywają się w ściśle określonym czasie i można w nich interaktywnie uczestniczyć poprzez udostępniony chat lub za pośrednictwem mikrofonu/kamery. Uczestnictwo w webinarze nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany przez nas link.

Wyświetlanie 1–24 z 37 wyników

 • Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole

  Cena: 120zł   Data: 25.09.2023 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i w szkole

  Cena: 120zł   Data: 25.09.2023 r.

 • Elementy teatru i pantomimy z wykorzystaniem metody Batii Strauss i Carla Orffa

  Cena: 120zł   Data: 26.09.2023 r.

  Szkolenie opiera się na aktywnościach muzycznych, pomagających rozwijać umiejętności aktorskie dzieci.

  Cena: 120zł   Data: 26.09.2023 r.

 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – organizacja, pomysły i inspiracje do pracy

  Cena: 120zł   Data: 27.09.2023 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne metody i ćwiczenia stosowane w celu poprawy funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  Cena: 120zł   Data: 27.09.2023 r.

 • Jak włączać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do zespołu klasowego?

  Cena: 120zł   Data: 03.10.2023 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej, gdzie uczą się dzieci/uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

  Cena: 120zł   Data: 03.10.2023 r.

 • Escape room, czyli pokój zagadek jako metoda aktywizująca w pracy z dzieckiem

  Cena: 120zł   Data: 5.10.2023 r.

  Podczas szkolenia podpowiemy jak stworzyć escape room w przestrzeni szkolnej, przedszkolnej lub wirtualnej

  Cena: 120zł   Data: 5.10.2023 r.

 • Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną – strategie pracy

  Cena: 120zł   Data: 10.10.2023 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie przejawiającym zachowania agresywne i autoagresywne

  Cena: 120zł   Data: 10.10.2023 r.

 • Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem

  Cena: 120zł   Data: 10.10.2023 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie wiedzy uczestników na temat organizacji kształcenia specjalnego uczniów z niedosłuchem

  Cena: 120zł   Data: 10.10.2023 r.

 • Komunikacja osób ze spektrum autyzmu – kluczem do ich funkcjonowania w społeczeństwie

  Cena: 120zł   Data: 11.10.2023 r.

  Celem szkolenie jest m.in. zapoznanie ze specyfiką komunikacji osób ze spektrum autyzmu oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela/terapeuty

  Cena: 120zł   Data: 11.10.2023 r.

 • Jak pracować z „trudnym” rodzicem na rzecz sukcesu dziecka

  Cena: 120zł   Data: 12.10.2023 r.

  Cele: pogłębienie wiedzy na temat postaw rodzicielskich, nabycie umiejętności komunikacyjnych, nabycie umiejętności przygotowania spotkania pedagoga z rodzicem

  Cena: 120zł   Data: 12.10.2023 r.

 • Myślenie wizualne i techniki zapamiętywania

  Cena: 120zł   Data: 17.10.2023 r.

  Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną metody  i techniki skutecznego zapamiętywania z wykorzystaniem myślenia wizualnego

  Cena: 120zł   Data: 17.10.2023 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

  Cena: 120zł   Data: 19.10.2023 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

  Cena: 120zł   Data: 19.10.2023 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 120zł   Data: 23.10.2023 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 120zł   Data: 23.10.2023 r.

 • Nauczyciel przygotowujący się do zawodu, mentor i dyrektor – jak spełnić wymaganie przeprowadzenia i obserwacji nowoczesnej lekcji

  Cena: 120zł   Data: 23.10.2023 r.

  Cel: nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie: przeprowadzenia lekcji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami dydaktyki oraz obserwacji i omówienia lekcji

  Cena: 120zł   Data: 23.10.2023 r.

 • Muzyczna podróż po świecie – gry, zabawy, piosenki i tańce różnych narodów

  Cena: 120zł   Data: 24.10.2023 r.

  Szkolenie jest poświęcone zabawom i aktywnościom muzycznym, które pomogą zapoznać się z muzyką i kulturą różnych narodów.

  Cena: 120zł   Data: 24.10.2023 r.

 • Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  Cena: 120zł   Data: 24.10.2023 r.

  Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania, udzielania i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i w przedszkolu

  Cena: 120zł   Data: 24.10.2023 r.

 • Uczeń z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole

  Cena: 120zł   Data: 25.10.2023 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu w zakresie pracy edukacyjnej/terapeutycznej

  Cena: 120zł   Data: 25.10.2023 r.

 • Filmoterapia jako narzędzie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

  Cena: 120zł   Data: 26.10.2023 r.

  Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat filmoterapii i wykorzystania jej w praktyce podczas pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną

  Cena: 120zł   Data: 26.10.2023 r.

 • Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

  Cena: 260zł   Data: 04.11.2023 r.

  Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania.

  Cena: 260zł   Data: 04.11.2023 r.

 • Integracyjne zabawy muzyczno-ruchowe wspierające rozwój grupy

  Cena: 120zł   Data: 07.11.2023 r.

  Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane zabawy muzyczno-ruchowe, piosenki i tańce integrujące klasę/grupę

  Cena: 120zł   Data: 07.11.2023 r.

 • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu

  Cena: 120zł   Data: 14.11.2023 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i uczniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu i w szkole

  Cena: 120zł   Data: 14.11.2023 r.

 • Jak pracować z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym?

  Cena: 120zł   Data: 15.11.2023 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy o metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

  Cena: 120zł   Data: 15.11.2023 r.

 • Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych

  Cena: 120zł   Data: 15.11.2023 r.

  Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

  Cena: 120zł   Data: 15.11.2023 r.

 • Dziecko, które nie mówi – skuteczne wsparcie dziecka z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu/szkole

  Cena: 120zł   Data: 16.11.2023 r.

  Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie wspierania dziecka, u którego zdiagnozowano mutyzm wybiórczy

  Cena: 120zł   Data: 16.11.2023 r.

 • Metody aktywizujące w nauczaniu i rozwoju kompetencji XXI wieku

  Cena: 120zł   Data: 20.11.2023 r.

  Uczestnicy poznają m.in metody aktywizujące myślenie: problemowe, ekspresji i impresji, graficznego zapisu, praktyczne zadania aktywizujące

  Cena: 120zł   Data: 20.11.2023 r.