Szkolenia webinarowe

Szkolenia online na platformie webinarowej. Odbywa się w ściśle określonym czasie i można nim interaktywnie uczestniczyć poprzez udostępniony chat lub za pośrednictwem mikrofonu.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

 • Metoda Strukturalna – szkolenie online

  Cena: 220zł   Data: 22.08.2020 r.

  Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania SZKOLENIE OLINE

  Cena: 220zł   Data: 22.08.2020 r.

 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych – SZKOLENIE ONLINE

  Cena: 110zł   Data: 15.09.2020 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół SZKOLENIE ONLINE

  Cena: 110zł   Data: 15.09.2020 r.

 • Gry i zabawy matematyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  Cena: 110zł   Data: 3.10.2020 r.

  Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie umiejętności wykorzystania gier i zabaw matematycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

  Cena: 110zł   Data: 3.10.2020 r.

 • Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej

  Cena: 110zł   Data: 20.10.2020 r.

  Uczestnik: rozumie czym jest ocenianie kształtujące, ma świadomość wpływu oceniania kształtującego na uczenie się uczniów i nauczanie, potrafi zastosować elementy oceniania kształtującego w praktyce

  Cena: 110zł   Data: 20.10.2020 r.

 • Uczeń aktywny i twórczy na lekcjach matematyki na II etapie edukacyjnym

  Cena: 110zł   Data: 21.11.2020 r.

  Cel: nabycie przez uczestników szkolenia wiadomości i umiejętności  związanych z wyzwalaniem u uczniów aktywności i twórczości matematycznej

  Cena: 110zł   Data: 21.11.2020 r.

 • Zimowe zabawy językowe – ćwiczenia rozwijające mowę w przedszkolu i w domu

  Cena: 110zł   Data: 24.11.2020 r.

  Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej, szkolni specjaliści: pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, nauczyciele prowadzący wczesne wspomaganie rozwoju oraz rewalidację

  Cena: 110zł   Data: 24.11.2020 r.

 • Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych

  Cena: 110zł   Data: 11.01.2021 r.

  Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

  Cena: 110zł   Data: 11.01.2021 r.