Szkolenia webinarowe

Szkolenia online na platformie webinarowej. Odbywają się w ściśle określonym czasie i można w nich interaktywnie uczestniczyć poprzez udostępniony chat lub za pośrednictwem mikrofonu.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

 • Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

  Cena: 240zł   Data: 20.08.2022 r.

  Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania.

  Cena: 240zł   Data: 20.08.2022 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

  Cena: 120zł   Data: 30.08.2022 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

  Cena: 120zł   Data: 30.08.2022 r.

 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

  Cena: 110zł   Data: 12.09.2022 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół

  Cena: 110zł   Data: 12.09.2022 r.

 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów

  Cena: 110zł   Data: 20.09.2022 r.

  Szkolenie Dostosowanie wymagań edukacyjnych adresowane jest do nauczycieli oraz dyrektorów wszystkich typów szkół.

  Cena: 110zł   Data: 20.09.2022 r.

 • Obowiązki nauczycieli – a nie jest ich mało

  Cena: 110zł   Data: 4.10.2022 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół oraz przedszkoli

  Cena: 110zł   Data: 4.10.2022 r.

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 13.10.2022 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników

  Cena: 120zł   Data: 13.10.2022 r.

 • Jak uczyć skutecznie, czyli rzecz o aktywnych metodach nauczania, uczenia się

  Cena: 110zł   Data: 22.11.2022 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół

  Cena: 110zł   Data: 22.11.2022 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika

  Cena: 120zł   Data: 1.12.2022 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego

  Cena: 120zł   Data: 1.12.2022 r.

 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze – biblioterapia

  Cena: 120zł   Data: 19.01.2023 r.

  Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 19.01.2023 r.