Szkolenia webinarowe

Szkolenia online na platformie webinarowej. Odbywają się w ściśle określonym czasie i można w nich interaktywnie uczestniczyć poprzez udostępniony chat lub za pośrednictwem mikrofonu.

Wyświetlanie 1–18 z 20 wyników

 • Depresja w szkolnej ławce – jak ją rozpoznać wśród uczniów?

  Cena: 110zł   Data: 25.10.2021 r.

  Cele: nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania pierwszych, charakterystycznych objawów stanu depresyjnego u ucznia, jak rozmawiać z uczniem, jak go wspierać i udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  Cena: 110zł   Data: 25.10.2021 r.

 • Metody i formy pracy z książką w edukacji, wychowaniu i terapii – biblioterapia III stopień

  Cena: 120zł   Data: 8.11.2021 r.

  Warsztaty adresowane do osób, które ukończyły II stopień biblioterapii

  Cena: 120zł   Data: 8.11.2021 r.

 • Jak rozpoznać uzdolnienia, pasje oraz twórczy potencjał ucznia – identyfikacja zasobów rozwojowych ucznia zdolnego

  Cena: 110zł   Data: 9.11.2021 r.

  Cel: doskonalenie kompetencji w zakresie rozpoznawania indywidualnych zasobów rozwojowych ucznia (zdolności, uzdolnień, pasji, twórczego potencjału)

  Cena: 110zł   Data: 9.11.2021 r.

 • Sztuka koncentracji, relaksu i uważności w szkolnej ławce

  Cena: 110zł   Data: 16.11.2021 r.

  W programie: poznanie zasad koncentracji uwagi, relaksu i uważności oraz ćwiczeń, które można wykorzystać w rzeczywistości szkolnej

  Cena: 110zł   Data: 16.11.2021 r.

 • W poszukiwaniu literackich drogowskazów. Scenariusze i programy z elementami biblioterapii – biblioterapia III stopień

  Cena: 120zł   Data: 18.11.2021 r.

  Warsztaty adresowane do osób uczestniczących w szkoleniach w ramach  III stopnia biblioterapii (jest to drugie spotkanie)

  Cena: 120zł   Data: 18.11.2021 r.

 • Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

  Cena: 220zł   Data: 20.11.2021 r.

  Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania.

  Cena: 220zł   Data: 20.11.2021 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 110zł   Data: 24.11.2021 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 110zł   Data: 24.11.2021 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika

  Cena: 120zł   Data: 25.11.2021 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego

  Cena: 120zł   Data: 25.11.2021 r.

 • Odporność psychiczna – wzmacnianie osobistego potencjału ucznia

  Cena: 110zł   Data: 29.11.2021 r.

  Cel szkolenia: Nabycie umiejętności wzmacniania dziecka w zmaganiu się z trudnościami szkolnymi i korzystania z naturalnych talentów

  Cena: 110zł   Data: 29.11.2021 r.

 • Jak wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu?

  Cena: 110zł   Data: 01.12.2021 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wypracowanie sposobu wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela i terapeuty.

  Cena: 110zł   Data: 01.12.2021 r.

 • Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Cena: 110zł   Data: 02.12.2021 r.

  Cel: zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami w codziennej pracy

  Cena: 110zł   Data: 02.12.2021 r.

 • Dziecko z doświadczeniem migracji w polskim systemie edukacji

  Cena: 110zł   Data: 7.12.2021 r.

  Cele: Poszerzenie warsztatu pracy w zakresie rozpoznawania trudności, z jakimi mierzą się dzieci z doświadczeniem migracji, a także zasobów, jakimi te dzieci dysponują

  Cena: 110zł   Data: 7.12.2021 r.

 • Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych

  Cena: 110zł   Data: 09.12.2021 r.

  Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

  Cena: 110zł   Data: 09.12.2021 r.

 • Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu. Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży w toku zajęć edukacyjnych

  Cena: 120zł   Data: 13.12.2021 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania różnorodnych metod stymulacji pamięci, wzmacniania koncentracji oraz doboru technik pracy umysłowej z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.

  Cena: 120zł   Data: 13.12.2021 r.

 • Strategie pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu

  Cena: 110zł   Data: 14.12.2021 r.

  Cel: Poznanie strategii pracy nad zachowaniami trudnymi, w szczególności metod sprzyjających zapobieganiu występowania tych zachowań

  Cena: 110zł   Data: 14.12.2021 r.

 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze – biblioterapia

  Cena: 120zł   Data: 16.12.2021 r.

  Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 16.12.2021 r.

 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – pomysły i inspiracje do pracy

  Cena: 110zł   Data: 13.01.2022 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne metody i ćwiczenia stosowane w celu poprawy funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  Cena: 110zł   Data: 13.01.2022 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

  Cena: 120zł   Data: 20.01.2022 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

  Cena: 120zł   Data: 20.01.2022 r.