Szkolenia webinarowe

Szkolenia online na platformie webinarowej. Odbywają się w ściśle określonym czasie i można w nich interaktywnie uczestniczyć poprzez udostępniony chat lub za pośrednictwem mikrofonu.

Wyświetlanie 1–18 z 22 wyników

 • Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

  Cena: 220zł   Data: 21.08.2021 r.

  Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania

  Cena: 220zł   Data: 21.08.2021 r.

 • Jak dbać o lepszą relację z uczniem w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej?

  Cena: 110zł   Data: 24.08.2021 r.

  Cena: 110zł   Data: 24.08.2021 r.

 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze – biblioterapia

  Cena: 120zł   Data: 26.08.2021 r.

  Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 26.08.2021 r.

 • Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych

  Cena: 110zł   Data: 08.09.2021 r.

  Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

  Cena: 110zł   Data: 08.09.2021 r.

 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

  Cena: 110zł   Data: 13.09.2021 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół

  Cena: 110zł   Data: 13.09.2021 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 110zł   Data: 15.09.2021 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 110zł   Data: 15.09.2021 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

  Cena: 120zł   Data: 20.09.2021 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

  Cena: 120zł   Data: 20.09.2021 r.

 • Nauczanie kooperatywne – skuteczna metoda w niwelowaniu zaległości i trudności powstałych w czasie nauki zdalnej

  Cena: 110zł   Data: 22.09.2021 r.

  Cena: 110zł   Data: 22.09.2021 r.

 • Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży – Patrzeć inaczej, widzieć więcej

  Cena: 110zł   Data: 29.09.2021 r.

  Celem szkolenia jest m.in.: doskonalenie kompetencji w zakresie rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży, poznanie modeli rozwijania kreatywności, metod, strategii, technik rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży

  Cena: 110zł   Data: 29.09.2021 r.

 • Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora

  Cena: 110zł   Data: 05.10.2021 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół

  Cena: 110zł   Data: 05.10.2021 r.

 • Rozwijanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym

  Cena: 110zł   Data: 12.10.2021 r.

  Cele: zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw podejścia niedyrektywnego w pracy z dziećmi z ASD, rozwinięcie praktycznej umiejętności zabawy w relacji z dzieckiem z autyzmem

  Cena: 110zł   Data: 12.10.2021 r.

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty

  Cena: 110zł   Data: 13.10.2021 r.

  Cele: poszerzenie wiedzy o zajęciach realizowanych w ramach WWR, wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga/terapeuty

  Cena: 110zł   Data: 13.10.2021 r.

 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – pomysły i inspiracje do pracy

  Cena: 110zł   Data: 20.10.2021 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne metody i ćwiczenia stosowane w celu poprawy funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  Cena: 110zł   Data: 20.10.2021 r.

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 21.10.2021 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników

  Cena: 120zł   Data: 21.10.2021 r.

 • Depresja w szkolnej ławce – jak ją rozpoznać wśród uczniów?

  Cena: 110zł   Data: 25.10.2021 r.

  Cena: 110zł   Data: 25.10.2021 r.

 • Metody i formy pracy z książką w edukacji, wychowaniu i terapii – biblioterapia III stopień

  Cena: 120zł   Data: 28.10.2021 r.

  Warsztaty adresowane do osób, które ukończyły II stopień biblioterapii

  Cena: 120zł   Data: 28.10.2021 r.

 • Jak rozpoznać uzdolnienia, pasje oraz twórczy potencjał ucznia – identyfikacja zasobów rozwojowych ucznia zdolnego

  Cena: 110zł   Data: 9.11.2021 r.

  Cel: doskonalenie kompetencji w zakresie rozpoznawania indywidualnych zasobów rozwojowych ucznia (zdolności, uzdolnień, pasji, twórczego potencjału)

  Cena: 110zł   Data: 9.11.2021 r.

 • Sztuka koncentracji, relaksu i uważności w szkolnej ławce

  Cena: 110zł   Data: 17.11.2021 r.

  W programie: poznanie zasad koncentracji uwagi, relaksu i uważności oraz ćwiczeń, które można wykorzystać w rzeczywistości szkolnej

  Cena: 110zł   Data: 17.11.2021 r.