Szkolenia webinarowe

Wyświetlanie 25–37 z 37 wyników

 • Muzyczne zabawy wyciszająco-relaksacyjne w pracy z dziećmi

  Cena: 120zł   Data: 21.11.2023 r.

  Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania muzyki i zabaw relaksacyjnych w pracy z dziećmi

  Cena: 120zł   Data: 21.11.2023 r.

 • Kształcenie u dzieci/uczniów kompetencji kluczowych

  Cena: 120zł   Data: 22.11.2023 r.

  Cele – uczestnik szkolenia: wie, co to są kompetencje kluczowe, potrafi zaplanować kształcenie umiejętności kluczowych na swoim przedmiocie, kształci umiejętności kluczowe na swoim przedmiocie …

  Cena: 120zł   Data: 22.11.2023 r.

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 23.11.2023 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników

  Cena: 120zł   Data: 23.11.2023 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z zespołem Downa?

  Cena: 120zł   Data: 23.11.2023 r.

  Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli, szkół, specjaliści pracujący z dzieckiem z zespołem Downa, pedagodzy specjalni, psycholodzy, pedagodzy

  Cena: 120zł   Data: 23.11.2023 r.

 • Myślenie krytyczne jako kompetencja XXI wieku 

  Cena: 120zł   Data: 27.11.2023 r.

  Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z ideą myślenia krytycznego i jego miejscem we współczesnej edukacji

  Cena: 120zł   Data: 27.11.2023 r.

 • Trudne zachowania dziecka z zespołem Aspergera w szkole i w przedszkolu – sposoby postępowania

  Cena: 120zł   Data: 28.11.2023 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera w przedszkolu i w szkole

  Cena: 120zł   Data: 28.11.2023 r.

 • Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Cena: 120zł   Data: 29.11.2023 r.

  Cel: zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami w codziennej pracy

  Cena: 120zł   Data: 29.11.2023 r.

 • Wykorzystanie muzyki klasycznej w pracy z dziećmi

  Cena: 120zł   Data: 12.12.2023 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające

  Cena: 120zł   Data: 12.12.2023 r.

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty

  Cena: 120zł   Data: 13.12.2023 r.

  Cele: poszerzenie wiedzy o zajęciach realizowanych w ramach WWR, wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga/terapeuty

  Cena: 120zł   Data: 13.12.2023 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika

  Cena: 120zł   Data: 11.01.2024 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego

  Cena: 120zł   Data: 11.01.2024 r.

 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

  Cena: 120zł   Data: 15.01.2024 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół

  Cena: 120zł   Data: 15.01.2024 r.

 • Pedagog specjalny – jego zadania, obowiązki i dokumentacja

  Cena: 120zł   Data: 18.01.2024 r.

  Podczas szkolenia zostaną omówione kwalifikacje, zadania i obowiązki oraz dokumentacja pedagoga specjalnego

  Cena: 120zł   Data: 18.01.2024 r.

 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze – biblioterapia

  Cena: 120zł   Data: 07.03.2024 r.

  Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 07.03.2024 r.