Szkolenia webinarowe

Wyświetlanie 25–39 z 39 wyników

 • Wykorzystanie muzyki klasycznej w pracy z dziećmi

  Cena: 120zł   Data: 16.04.2024 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające

  Cena: 120zł   Data: 16.04.2024 r.

 • Pedagog specjalny – jego zadania, obowiązki i dokumentacja

  Cena: 120zł   Data: 17.04.2024 r.

  Podczas szkolenia zostaną omówione kwalifikacje, zadania i obowiązki oraz dokumentacja pedagoga specjalnego

  Cena: 120zł   Data: 17.04.2024 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

  Cena: 120zł   Data: 18.04.2024 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

  Cena: 120zł   Data: 18.04.2024 r.

 • Identyfikacja ryzyka i symptomów krzywdzenia dzieci oraz formy wsparcia i pomoc krzywdzonym – standardy ochrony małoletnich w praktyce

  Cena: 120zł   Data: 18.04.2024 r.

  Treści szkolenia nawiązują do wprowadzanych w życie od 15 lutego 2024 r. Standardów Ochrony Małoletnich

   

   

  Cena: 120zł   Data: 18.04.2024 r.

 • Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną – strategie pracy

  Cena: 120zł   Data: 23.04.2024 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie przejawiającym zachowania agresywne i autoagresywne

  Cena: 120zł   Data: 23.04.2024 r.

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty

  Cena: 120zł   Data: 24.04.2024 r.

  Cele: poszerzenie wiedzy o zajęciach realizowanych w ramach WWR, wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga/terapeuty

  Cena: 120zł   Data: 24.04.2024 r.

 • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu

  Cena: 120zł   Data: 25.04.2024 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i uczniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu i w szkole

  Cena: 120zł   Data: 25.04.2024 r.

 • Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole

  Cena: 120zł   Data: 07.05.2024 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i w szkole

  Cena: 120zł   Data: 07.05.2024 r.

 • Komunikacja osób ze spektrum autyzmu – kluczem do ich funkcjonowania w społeczeństwie

  Cena: 120zł   Data: 08.05.2024 r.

  Celem szkolenie jest m.in. zapoznanie ze specyfiką komunikacji osób ze spektrum autyzmu oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela/terapeuty

  Cena: 120zł   Data: 08.05.2024 r.

 • Zagrożenia dla dzieci i młodzieży czyhające w Internecie – Standardy ochrony małoletnich w praktyce

  Cena: 120zł   Data: 09.05.2024 r.

  Szkolenie pt. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży czyhające w Internecie nawiązuje do nowych przepisów standardów ochrony małoletnich.

  Cena: 120zł   Data: 09.05.2024 r.

 • Muzyczna podróż po świecie – gry, zabawy, piosenki i tańce różnych narodów

  Cena: 120zł   Data: 16.05.2024 r.

  Szkolenie jest poświęcone zabawom i aktywnościom muzycznym, które pomogą zapoznać się z muzyką i kulturą różnych narodów.

  Cena: 120zł   Data: 16.05.2024 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 120zł   Data: 20.05.2024 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 120zł   Data: 20.05.2024 r.

 • Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce

  Cena: 120zł   Data: 27.05.2024 r.

  Zapraszamy na szkolenie zainteresowanych nauczycieli, specjalistów, dyrektorów przedszkoli i szkół

  Cena: 120zł   Data: 27.05.2024 r.

 • Muzyczne zabawy wyciszająco-relaksacyjne w pracy z dziećmi

  Cena: 120zł   Data: 04.06.2024 r.

  Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania muzyki i zabaw relaksacyjnych w pracy z dziećmi

  Cena: 120zł   Data: 04.06.2024 r.

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 06.06.2024 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników

  Cena: 120zł   Data: 06.06.2024 r.