Szkolenia rad pedagogicznych

Z przyjemnością przygotujemy i przeprowadzimy w Państwa szkołach oraz placówkach na terenie województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego szkolenia rad pedagogicznych. W naszej ofercie posiadamy szeroki wachlarz szkoleń prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty.


Możemy zorganizować szkolenie rady pedagogicznej na konkretny temat – zgodnie z Państwa potrzebami i specyfiką pracy.Szkolenia rad pedagogicznych – przykładowa tematykaOsoba prowadząca: mgr Joanna Pociecha


dr hab. Remigiusz Kijak
Osoba prowadząca: dr hab. Remigiusz Kijak, prof.Osoba prowadząca: dr Joanna Guzik-Iwińska 


Małgorzata Alberska
Osoba prowadząca: mgr Małgorzata Alberska

Szkolenia rad pedagogicznych – pozostałe propozycje


 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Współpraca z rodzicami – jak ukierunkować wspólną aktywność na rozwój dziecka, klasy i szkoły
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Rewalidacja indywidualna
 • Indywidualizacja w procesie edukacyjnym – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • Praca z uczniem z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej/integracyjnej
 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • Strategie wychowawcze w pracy z uczniem wykazującym zachowania trudne
 • Praca z uczniem mającym trudności w nauce matematyki
 • Jak rozwijać kompetencje matematyczne uczniów
 • Nowatorskie metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej
 • Uczeń z dysfunkcją narządu wzroku w przedszkolu lub w szkole ogólnodostępnej/integracyjnej
 • Rewalidacja ucznia z dysfunkcją narządu wzroku

Aby zamówić szkolenie rady pedagogicznej, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

e-mail: szkolenia@perfectus.edu.pl

tel.: 604 705 942

szkolenia rad pedagogicznych