Szkolenia Rad Pedagogicznych

W naszej ofercie posiadamy szeroki wachlarz szkoleń prowadzonych przez specjalistów z dziedziny pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii i innych dyscyplin. Możemy zorganizować szkolenie Rady Pedagogicznej na konkretny temat – zgodnie z Państwa potrzebami i specyfiką pracy.

KONTAKT
t: 692 165 830
e: edyta.maroszek@perfectus.edu.pl

Szkolenia Rad Pedagogicznych – przykładowa tematyka

 • Rozwijanie kompetencji matematycznych u uczniów poszczególnych etapów edukacyjnych
 • Praca z uczniem mającym trudności w nauce matematyki
 • Gry i zabawy matematyczne w pracy z uczniami na różnych etapach edukacyjnych
 • Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego
 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
 • Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego
 • Jak unikać błędów w ocenianiu i wspomagać proces uczenia się uczniów?
 • Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej
 • Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli ocenianie zachowania uczniów
 • Kształcenie u dzieci/uczniów kompetencji kluczowych
 • Obowiązki nauczycieli
 • Ocena pracy nauczycieli
 • Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną w szkole w kontekście podstawy programowej
 • Trudne zachowania seksualne u osób z niepełnosprawnością intelektualną – rozwiązania praktyczne
 • Procedury umożliwiające zapewnienie ochrony nietykalności osobistej nauczycieli podczas wykonywania obowiązków służbowych
 • Metoda Strukturalna – nauka czytania i pisania uczniów z deficytami rozwojowymi
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w myśl przepisów prawa oświatowego
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej/integracyjnej
 • Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznych – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • Uczeń z dysfunkcją narządu wzroku w przedszkolu lub w szkole ogólnodostępnej/integracyjnej
 • Rewalidacja ucznia z dysfunkcją narządu wzroku
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Współpraca z rodzicami – jak ukierunkować wspólną aktywność na rozwój dziecka, klasy i szkoły
 • Rewalidacja indywidualna
 • Indywidualizacja w procesie edukacyjnym – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii
 • Arteterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii
 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia
 • Emisja głosu
 • Muzykoterapia
 • Metody aktywizujące w nowoczesnym procesie edukacji


Szkolenia Rad Pedagogicznych – kontakt


Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: edyta.maroszek@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830


Formularz

Imię i nazwisko (wymagane)
 
Numer telefonu lub adres email (wymagane)
Treść wiadomości