Szkolenia rad pedagogicznych

Z przyjemnością przygotujemy i przeprowadzimy w Państwa szkołach oraz placówkach na terenie Małopolski szkolenia rad pedagogicznych. W naszej ofercie posiadamy szeroki wachlarz szkoleń prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty.Tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych


Osoba prowadząca: mgr Renata Flis


dr hab. Remigiusz Kijak
Osoba prowadząca: dr hab. Remigiusz KijakOsoba prowadząca: dr Joanna Guzik-Iwińska 


Małgorzata Alberska
Osoba prowadząca: mgr Małgorzata AlberskaW naszej ofercie posiadamy również szkolenia rad pedagogicznych z:


 • pedagogiki specjalnej
 • resocjalizacji
 • specyficznych problemów w uczeniu się
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • metodyki i dydaktyki
 • rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów
 • współpracy z rodzicami
 • wzbogacania warsztatu pracy nauczyciela
 • rozwoju osobistego nauczyciela

Pozostała tematyka szkoleń rad pedagogicznych


 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • Indywidualizacja w procesie edukacyjnym – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • Jak rozwijać kreatywność uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Praca z uczniem z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej/integracyjnej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Strategie wychowawcze w pracy z uczniem wykazującym zachowania trudne

Możemy także zorganizować szkolenie rady pedagogicznej na inny temat – zgodnie z Państwa potrzebami i specyfiką pracy.

Aby zamówić szkolenie rady pedagogicznej, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

e-mail: szkolenia@perfectus.edu.pl

tel.: 604 705 942

szkolenia rad pedagogicznych