Szkolenia rad pedagogicznych

Z przyjemnością przygotujemy i przeprowadzimy w Państwa szkołach oraz placówkach szkolenia rad pedagogicznych. W naszej ofercie posiadamy szeroki wachlarz szkoleń prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów. Posiadamy akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty.


Możemy zorganizować szkolenie rady pedagogicznej na konkretny temat – zgodnie z Państwa potrzebami i specyfiką pracy.Szkolenia rad pedagogicznych – przykładowa tematyka


dr Joanna Major
Osoba prowadząca: dr Joanna Major


Osoba prowadząca: mgr Joanna Pociecha


dr hab. Remigiusz Kijak
Osoba prowadząca: dr hab. Remigiusz Kijak, prof.Osoba prowadząca: dr Joanna Guzik-Iwińska 


Małgorzata Alberska
Osoba prowadząca: mgr Małgorzata Alberska


Osoba prowadząca: mgr Małgorzata Mosur


Osoba prowadząca: mgr Dorota Dziaduła


Szkolenia rad pedagogicznych – pozostałe propozycje


 • Profilaktyka uzależnień
 • Jak rozwijać kreatywność u uczniów?
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Współpraca z rodzicami – jak ukierunkować wspólną aktywność na rozwój dziecka, klasy i szkoły
 • Rewalidacja indywidualna
 • Indywidualizacja w procesie edukacyjnym – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • Praca z uczniem z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej/integracyjnej
 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • Strategie wychowawcze w pracy z uczniem wykazującym zachowania trudne
 • Nowatorskie metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej

Aby zamówić szkolenie rady pedagogicznej, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

e-mail: szkolenia@perfectus.edu.pl

tel.: 692 165 830

szkolenia rad pedagogicznych