Szkolenia online

Otrzymujesz dostęp do materiałów i pracujesz w dowolnym czasie, we własnym tempie. Po zapoznaniu się z materiałami, zaliczeniu krótkiego testu, otrzymasz pocztą zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

 • Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym

  Cena: 70zł   Data: dowolna

  Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną na temat rozwoju mowy, a także wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie wspierania i stymulowania rozwoju mowy

  Cena: 70zł   Data: dowolna

 • Od badań mózgu do neuroedukacji, czyli jak wspierać dziecko w nauce

  Cena: 70zł   Data: dowolna

  Głównym celem szkolenia jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu rozwoju mózgu dziecka, jak i możliwości jej wykorzystania w pracy z uczniami.

  Cena: 70zł   Data: dowolna

 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu

  Cena: 70zł   Data: dowolna

  Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat ADHD, która pozwoli im zrozumieć specyfikę funkcjonowania dziecka nadpobudliwego, jego trudności oraz potrzeby, poznają zasady dotyczące postępowania oraz pracy z dzieckiem nadpobudliwym.

  Cena: 70zł   Data: dowolna

 • Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole

  Cena: 70zł   Data: dowolna

  Uczestnicy kursu zdobędą i usystematyzują wiedzę na temat agresji i przemocy. Poznają ich przyczyny, przejawy, mechanizmy. Nauczą się prawidłowo reagować na zachowania agresywne uczniów.

  Cena: 70zł   Data: dowolna

 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa

  Cena: 70zł   Data: dowolna

  Uczestnicy kursu poznają obowiązujące akty prawne regulujące proces organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dowiedzą się, jak w praktyce realizować zawarte w nich zapisy

  Cena: 70zł   Data: dowolna