Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie Rady Pedagogicznej

Kompetencje społeczne u dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinny być przedmiotem szczególnego zainteresowania i troski nauczycieli. Są bowiem niezbędne do uczestnictwa w życiu społecznymi i zawodowym oraz – w miarę możliwości – do samodzielnego życia. Kompetencje społeczne można rozwijać nie tylko podczas treningu umiejętności społecznych (TUS), ale również między innymi podczas zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych czy w trakcie godziny wychowawczej.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami w codziennej pracy
 • Wzbogacenie warsztatu pracy o interesujące pomysły i ćwiczenia stymulujące rozwój społeczny

Treści szkoleniowe:

 1. Czym są kompetencje społeczne?
 2. Znaczenie kompetencji społecznych w codziennym życiu.
 3. Zaburzenia w rozwoju kompetencji społecznych u osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  (m.in. uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, niedostosowani społecznie, z afazją).
 4. Ćwiczenia i zabawy wspierające rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie dostępne także w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Irena Daniel – oligofrenopedagog, od wielu lat prowadzi rewalidację oraz zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wychowawca w oddziale specjalnym, terapeuta TUS, terapeuta EEG Biofeedback, neurologopeda, autorka bajek logopedycznych. Pracuje m.in. z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości