Współpraca nauczyciela z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach – wspólne ścieżki, jak je odnaleźć? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Środowisko rodzinne odgrywa niezwykle istotną rolę w rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dobra współpraca z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach wg ustalonych wspólnie zasad powoduje, że nabywanie przez dziecko nowych umiejętności czy zmiany w zachowaniu, można osiągnąć szybciej i skuteczniej.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • Wprowadzenie do tematu – przyczyny i skutki postaw rodzicielskich u rodziców dziecka z deficytami rozwojowymi
 • Pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, sposoby radzenia sobie z roszczeniami rodziców, poszukiwanie wspólnych sposobów oddziaływania na rzecz sukcesu dziecka
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami podczas rozmowy z rodzicem, budowanie sojuszu
 • Nabycie umiejętności przygotowania spotkania pedagoga z rodzicem

Treści szkoleniowe:

 1. Sytuacja rodzica, a sytuacja nauczyciela, pedagoga
 2. Typy postaw rodzicielskich, a sytuacja dziecka w rodzinie i szkole
 3. Słuchanie aktywne i uważne w celu budowania sojuszu
 4. Ustalanie celu – sukces dziecka, efekt pożądanej zmiany

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca: 

mgr Katarzyna Smakosz – prezes zarządu Fundacji Szkoła Bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, prowadzi grupę wsparcia dla rodziców „Mamo odpocznij”


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości