Tag: specjalne potrzeby edukacyjne

TIK, które podniosą efektywność twojej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 3 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Cena szkolenia Rady Pedagogicznej: W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniuContinue reading

Jak włączać ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do zespołu klasowego? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrzebuje zorganizowania bezpiecznej przestrzeni sprzyjającej uczeniu się, a także dostosowania metod i form pracy oraz wsparcia nauczycieli i specjalistów. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 3 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłanyContinue reading

Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie Rady Pedagogicznej

Kompetencje społeczne u dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinny być przedmiotem szczególnego zainteresowania i troski nauczycieli. Są bowiem niezbędne do uczestnictwa w życiu społecznymi i zawodowym oraz – w miarę możliwości – do samodzielnego życia. Kompetencje społeczne można rozwijać nie tylko podczas treningu umiejętności społecznych (TUS), ale również między innymi podczas zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych czy w trakcie godziny wychowawczej. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne OrganizacjaContinue reading