Obowiązki nauczyciela – a nie jest ich mało! – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • zna obowiązki nauczyciela wynikające z prawa oświatowego i prawa pracy
 • zna przepisy regulujące czas pracy nauczyciela szkoły i przedszkola
 • zna obowiązki wynikające z wybranych rozporządzeń
 • zna wymagania związane z oceną pracy nauczycieli i oceną dorobku zawodowego
 • ma świadomość skutków niewywiązywania się z obowiązków

Treści szkoleniowe:

 1. Obowiązki nauczyciela wynikające z ustaw: Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe i Kodeks Pracy
 2. Obowiązki nauczyciela wynikające z aktów wykonawczych (rozporządzeń)
 3. Ocena pracy nauczyciela
 4. Awans zawodowy nauczyciela
 5. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczyciela

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie dostępne jest także w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Joanna Edyta Pociecha

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z ponad 30-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od kilkunastu lat dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości