Tag: kompetencje społeczne

Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie Rady Pedagogicznej

Kompetencje społeczne u dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinny być przedmiotem szczególnego zainteresowania i troski nauczycieli. Są bowiem niezbędne do uczestnictwa w życiu społecznymi i zawodowym oraz – w miarę możliwości – do samodzielnego życia. Kompetencje społeczne można rozwijać nie tylko podczas treningu umiejętności społecznych (TUS), ale również między innymi podczas zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych czy w trakcie godziny wychowawczej. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne OrganizacjaContinue reading