Jak włączać ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do zespołu klasowego? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrzebuje zorganizowania bezpiecznej przestrzeni sprzyjającej uczeniu się, a także dostosowania metod i form pracy oraz wsparcia nauczycieli i specjalistów.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • udoskonalenie umiejętności analizy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • podniesienie umiejętności organizacji pracy na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych (praktyczne aspekty indywidualizacji pracy) z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka/ucznia z niepełnosprawnością: ruchową (w tym afazją motoryczną), intelektualną, słuchową, wzrokową, ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera)

Treści szkoleniowe:

 1. Obligatoryjne dokumenty w kształceniu specjalnym organizowanym w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej
 2. Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – funkcjonowanie w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej
 3. Włączanie dziecka ze SPE do zespołu klasowego: organizacja pracy na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych (praktyczne aspekty indywidualizacji pracy), na zajęciach rewalidacyjnych oraz na zajęciach specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 4. Efektywna współpraca z rodzicami w procesie włączania dziecka ze SPE do zespołu klasowego

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej w Lublinie i okolicach.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości