Tag: włączanie dziecka ze SPE do zespołu klasowego

Jak włączać ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do zespołu klasowego? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrzebuje zorganizowania bezpiecznej przestrzeni sprzyjającej uczeniu się, a także dostosowania metod i form pracy oraz wsparcia nauczycieli i specjalistów. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłanyContinue reading