Tag: kształcenie specjalne

Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem – szkolenie Rady Pedagogicznej

Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem wymaga dostosowania warunków kształcenia oraz wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: wzbogacenie wiedzy uczestników na temat organizacji kształcenia specjalnego uczniów z niedosłuchem zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego uporządkowanie wiedzy uczestników na temat zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez surdopedagoga omówienie kwestii dostosowania warunków kształcenia i dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z niedosłuchem udoskonalenie umiejętności rozwijania kompetencji językowych dziecka/ucznia z niedosłuchem adekwatnie do jegoContinue reading

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole – szkolenie Rady Pedagogicznej

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole organizowane są dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: wzbogacenie wiedzy na temat planowania zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego udoskonalenie umiejętności realizowania zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu i szkole adekwatnie do specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka/ucznia oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego uporządkowanie wiedzy uczestników na temat dokumentacji, za którą odpowiada specjalista prowadzący zajęcia rewalidacyjneContinue reading