Jak pracować z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym objęty jest kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • uzyskanie umiejętności rozpoznawania i diagnozy ucznia z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
 • wzbogacenie warsztatu pracy o metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

Treści szkoleniowe:

 1. Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym – charakterystyka
 2. Aspekty prawne związane z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
 3. Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
 4. Metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 5. Zachowania opozycyjno-buntownicze a zaburzenia zachowania
 6. Model wychodzenia z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 7. Pomoce i literatura przydatna w codziennej pracy

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. 

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Anna Przetocka – socjoterapeuta, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, działacz społeczny, organizator konferencji naukowo-szkoleniowych, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych, ekspert w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości