ochrona małoletnich, dzieci dorośli temida dom

Standardy ochrony małoletnich – dokumentacja i zadania placówki oświatowej podczas wprowadzania standardów – szkolenie Rady Pedagogicznej

Standardy ochrony dzieci małoletnich to zbiór zasad, które czynią daną placówkę miejscem bezpiecznym dla dzieci. Obowiązek wprowadzenia standardów w placówkach nakłada Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606).

Cele – podczas szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • dowiesz się, czym są standardy i jakie przepisy prawne warunkują ich powstanie
 • poznasz „krok po kroku” sposób ich tworzenia
 • posiądziesz wiedzę na temat prowadzenia, monitorowania i ewaluowania dokumentacji placówki w zakresie standardów

Szkolenie Standardy ochrony małoletnich – treści szkoleniowe:

 1. Definicja standardów i podstawy do ich wprowadzenia.
 2. Osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie.
 3. Omówienie „krok po kroku” dokumentu mającego powstać w placówce.
 4. Omówienie każdego z 4 standardów wraz z jego standardami podstawowymi i uzupełniającymi.
 5. Omówienie dokumentacji wraz z udostępnieniem wzorów i dostępu do platformy diagnostycznej.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie Standardy ochrony małoletnich – dokumentacja i zadania placówki oświatowej jest w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w wersji stacjonarnej w Lublinie i okolicach.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Elżbieta Sobaszek – psycholog i pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku Psychologia w specjalności Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku Pedagogika. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela – specjalisty, dyrektora przedszkola oraz szkoły podstawowej. Edukator, szkoleniowiec oraz prelegent na konferencjach naukowych, koordynatorka i realizatorka projektów o tematyce profilaktyki.


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości