Tag: standardy ochrony małoletnich

ochrona małoletnich, dzieci dorośli temida dom

Standardy ochrony małoletnich – dokumentacja i zadania placówki oświatowej podczas wprowadzania standardów – szkolenie Rady Pedagogicznej

Standardy ochrony dzieci małoletnich to zbiór zasad, które czynią daną placówkę miejscem bezpiecznym dla dzieci. Obowiązek wprowadzenia standardów w placówkach nakłada Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606). Cele – podczas szkolenia Rady Pedagogicznej: Szkolenie Standardy ochrony małoletnich – treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie Standardy ochrony małoletnich – dokumentacjaContinue reading