flaga Polski i napis 2024 rok

Patroni roku 2024

Zgodnie z decyzją Sejmu, rok 2024 będzie rokiem: Marka Hłaski, Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Romualda Traugutta, Wincentego Witosa, Kazimierza Wierzyńskiego, Melchiora Wańkowicza, Rodziny Ulmów, Zygmunta Miłkowskiego i Polskich Olimpijczyków. Natomiast Senat ustanowił rok 2024 rokiem: Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Wincentego Witosa oraz Władysława Zamoyskiego. Rok 2024 będzie także Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

Marek Hłasko – wybitny prozaik i autor scenariuszy filmowych. Do jego dorobku literackiego należą takie dzieła jak: „Baza Sokołowska”, zbiór opowiadań „Pierwszy krok w chmurach”, „Drugie zabicie psa” czy „Piękni dwudziestoletni”. W 2024 r. przypada 90. rocznica urodzin Marka Hłaski.

Abp Antoni Baraniak – salezjanin, doktor prawa kanonicznego. We wrześniu 1953 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy bezpieki jako jeden z najbardziej zaufanych współpracowników kard. Stefana Wyszyńskiego. W 2024 r. przypada 120. rocznica urodzin abp. Baraniaka.

Romuald Traugutt – dyktator Powstania Styczniowego, wielki patriota, który oddal życie, walcząc o odzyskanie przez Polskę niepodległości. W roku 2024 przypada 160. rocznica śmierci Traugutta.

Wincenty Witos – trzykrotny premier, polityk, działacz samorządowy i przywódca ruchu ludowego. Dzięki uporowi i samokształceniu, doszedł do najwyższych godności w ruchu ludowym i państwie. W 2024 r. obchodzić będziemy 150. rocznicę urodzin Witosa.

Kazimierz Wierzyński – poeta, pisarz i eseista. Debiutem literackim Wierzyńskiego był wydany w 1919 r. tom wierszy „Wiosna i wino”. Był jednym z twórców grupy literackiej Skamander. Wpływ na jego twórczość miała pasja sportowa, za tom „Laur olimpijski” otrzymał złoty medal na konkursie literackim igrzysk w Amsterdamie.

Melchior Wańkowicz – był jednym z najwybitniejszych polskich dziennikarzy w historii, nazywany też ojcem reportażu. Debiutował artykułami w prasie jeszcze pod zaborem rosyjskim. Bezpośrednio po II wojnie światowej wydał swoją najbardziej znaną książkę „Bitwa o Monte Cassino”. W 2024 roku mija 50 lat od jego śmierci.

Rodzina Ulmów – W marcu 2024 r. przypada 80. rocznica zamordowania przez żandarmerię niemiecką rodziny Ulmów, która ukrywała mieszkających w okolicy Żydów.

Zygmunt Fortunat Miłkowski – pisarz, publicysta i polityk niepodległościowy. Pod pseudonimem Teodor Tomasz Jeż napisał 80 powieści. W 2024 r. minie 200 lat od urodzin Miłkowskiego.

Polscy Olimpijczycy – „W 100-lecie zdobycia pierwszego medalu olimpijskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2024 Rokiem Polskich Olimpijczyków” – stwierdzili posłowie w przyjętym dokumencie.

Witold Gombrowicz (1904–1969) – jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku. Utwory Gombrowicza to: powieści „Ferdydurke”, „Trans-Atlantyk” , „Pornografia” i „Kosmos”; dramaty, „Iwona, księżniczka Burgunda” i „Ślub”. Ważną częścią jego twórczości był prowadzony w latach 1953–1969 „Dziennik”.

Czesław Miłosz – poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz a także dyplomata. W 1980 roku został laureatem literackiej Nagrody Nobla. Autor m.in. utworów: „Trzy zimy”, „Ocalenie”, „Zniewolony umysł”, „Dolina Issy”. W 2024 roku przypada 20. rocznica śmierci poety.

Władysław Zamoyski (1853–1924) – działacz społeczny, fundator Zakładów Kórnickich, członek założyciel Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie. Ustanowienie roku 2024 Rokiem Władysława Zamoyskiego ma na celu przybliżenie postaci tego działacza społecznego i organicznika.

Senat postanowił także ustanowić rok 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej, zauważając istotną rolę, jaką pełni edukacja z zakresu wiedzy ekonomicznej w codziennym życiu Polaków, a także w wymiarze efektywnego rozwoju państwa i wzmacniania jego potencjału gospodarczego.

Opracowanie: Edyta Maroszek

Źródła:

  • https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=470DB997878B521CC12589FD003E50E2, dostęp z dn. 19.01.2024 r.
  • https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,15769,patroni-roku-2024.html, dostęp z dn. 19.01.2024 r.