Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym

60,00 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną na temat rozwoju mowy, a także wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie wspierania i stymulowania rozwoju mowy

Pozostało wolnych miejsc:

Kategoria:

Opis

Stymulacja rozwoju mowy u dzieci – adresaci szkolenia:

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

nauczyciele pracujący z dzieckiem w wieku przedszkolnym

Cele szkolenia:

 • Wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną na temat rozwoju mowy oraz najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie wspierania i stymulowania rozwoju mowy

Treści programowe:

1. Rozwój mowy

 • Etapy rozwoju mowy
 • Czynniki wpływające na prawidłowy rozwój mowy
 • Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku od 3 do 6 lat

2. Zaburzenia mowy

 • Klasyfikacja zaburzeń mowy
 • Charakterystyka wad wymowy

3. Wspieranie rozwoju mowy – praktyka

 • Zabawy oddechowe
 • Zabawy fonacyjne
 • Zabawy logorytmiczne
 • Zabawy słuchowe
 • Zabawy usprawniające narządy artykulacyjne
 • Zabawy relaksacyjne
 • Ćwiczenia usprawniające funkcje motoryczno-percepcyjne
 • Bajki logopedyczne
 • Scenariusze zajęć
 • Nagrania

Organizacja szkolenia Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym:

Kurs doskonalący obejmuje 6 godzin dydaktycznych realizowanych przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla uczestnika czasie. Po dokonaniu opłaty i zaksięgowaniu na naszym koncie, uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów kursowych w plikach PDF oraz plikach audio.

Podstawą zaliczenia kursu jest test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć egzamin, należy odpowiedzieć prawidłowo na 70% pytań testowych. Każdy uczestnik ma do dyspozycji trzy podejścia do testu.

Po zaliczeniu egzaminu testowego, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli.

Prowadząca

Elżbieta Wika - autorka kursuAutorką szkolenia jest mgr Irena Daniel neurologopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback. Jest autorką bajek logopedycznych. Pracuje w szkole integracyjnej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi terapię osób dorosłych, które na skutek wypadków, urazów, różnych chorób utraciły zdolność prawidłowego porozumiewania się.