Autor: admin

Przyjazna i wspierająca szkoła – przykład dobrej praktyki

„To, co dzieje się dzisiaj, jest fundamentem pod to, co nastąpi jutro”. Alina Wieja Szkoła powinna zapewnić optymalne warunki do edukacji i rozwoju każdemu dziecku. Obok odpowiedniego dostosowania do możliwości uczniów metod i form nauczana, równie istotną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie warunków zewnętrznych szkoły. Należy pamiętać, że uczeń każdej szkoły przychodzi do niej nie tylko z zasobami intelektualnymi, lecz również z plecakiem trudności: dysfunkcji, zaburzeń, ograniczeń, oczekiwań otoczenia.

Darmowy webinar dla dyrektorów: Ocenianie uczniów w myśl prawa oświatowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie webinarowe, podczas którego będziecie mieli Państwo okazję ugruntować swoją wiedzę na temat oceniania uczniów – zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza zamieszczonego poniżej lub telefonicznie: 604 705 942

Scenariusze zajęć z elementami stymulacji polisensorycznej – Ebook

„Radość jest potrzebą, siłą i wartością życia” Johannes Kepler Drodzy Nauczyciele, z radością ogłaszamy, że przy współpracy Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS został wydany Ebook zawierający scenariusze zajęć. Mamy nadzieję, że wzbogaci on warsztat pracy wielu nauczycieli i terapeutów, a także rodziców.

Ocenianie kształtujące – dlaczego warto je stosować?

Ocenianie kształtujące określane bywa przez praktyków skrótem OK pochodzącym od pierwszych liter tego pojęcia. W literaturze przedmiotu spotyka się także inne nazwy dotyczące omawianego zagadnienia: ocenianie pomagające się uczyć, ocenianie formatywne, ocenianie konstruktywne. Ideę OK wprowadził do edukacji amerykański dydaktyk B.S. Bloom w latach 70 ubiegłego stulecia.