Autor: admin

Szkolenie rady pedagoicznej: Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – od teorii do rozwiązań praktycznych

Cele Seksualność stanowi istotny aspekt życia każdego człowieka, również niepełnosprawnego. Warsztaty mają dostarczyć wiedzy z zakresu biologicznych, psychologicznych, społecznych a przede wszystkim pedagogicznych (edukacyjnych) aspektów seksualności człowieka niepełnosprawnego. Treści programowe Kształtowanie się tożsamości płciowej u dzieci (jakie znaczenie dla dalszego rozwoju człowieka i jego seksualności ma ukształtowana właściwie tożsamość płciowa). Charakterystyka i przyczyny przejawów seksualności u dzieci, jak na tę seksualność reagować. Dojrzewanie płciowe u osób z intelektualną niepełnosprawnością. PotrzebaContinue reading

Ocenianie kształtujące – dlaczego warto je stosować?

Ocenianie kształtujące określane bywa przez praktyków skrótem OK pochodzącym od pierwszych liter tego pojęcia. W literaturze przedmiotu spotyka się także inne nazwy dotyczące omawianego zagadnienia: ocenianie pomagające się uczyć, ocenianie formatywne, ocenianie konstruktywne. Ideę OK wprowadził do edukacji amerykański dydaktyk B.S. Bloom w latach 70 ubiegłego stulecia.