Metoda Strukturalna – 22-08-2020

220,00 

Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania SZKOLENIE OLINE

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 22 sierpnia 2020 r. (sobota) w godz. 9.00 – 15.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Adresaci – nauczyciele: 

edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni i specjalni, oligofrenopedagodzy, logopedzi pracujący w szkołach

Liczba godzin:

8 godzin dydaktycznych

Opis metody:

Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania.

Podstawą podjęcia nauki czytania lub terapii trudności jest dokładna diagnoza zawarta w specjalnie opracowanych Kartach Oceny Czytania i Pisania. Nauczyciel/terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP, uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania. Wyniki badania pozwalają na automatyczne dobranie zeszytu ćwiczeń i podjęcie nauki dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia.

Prosta, powtarzalna instrukcja wykonywania ćwiczeń pozwala na nawiązanie efektywnej współpracy ze środowiskiem domowym dziecka i zapewnia regularność w nauce.

Metoda Strukturalna jest skuteczna zarówno podczas nauki czytania uczniów w klasie, jak i w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej. Najczęściej są to osoby z dysleksją rozwojową, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, niedowidzeniem, ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, afazją  i innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania lub utratą tych umiejętności np. po udarach.

Dziś, kiedy prowadzimy zajęcia online, zastosowanie zeszytów ćwiczeń Metody Strukturalnej pozwala na szybką i metodycznie prowadzoną pomoc w nauce czytania i pisania.

Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim. Metoda posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz pozytywną opinię wystawioną przez m.in. prof. Martę Bogdanowicz i prof. Ewę Ogrodzką-Mazur. Cieszy się popularnością i dużym uznaniem wśród pedagogów, uczniów i ich rodziców.

Program szkolenia:

Lp. Temat Czas trwania Metody pracy
1. Pojęcie czytania i pisania w Metodzie Strukturalnej. 1h Wykład
2. Uwarunkowania procesu nabywania umiejętności czytania i pisania. 1h Wykład
Przerwa 15 minut
3. Narzędzia diagnostyczne Metody Strukturalnej – Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP. 2h Prezentacja narzędzia, film demonstracyjny, analiza filmu, zastosowanie praktyczne na przykładzie.
Przerwa 15 minut
4. Narzędzia terapeutyczne Metody Strukturalnej – ćwiczenia do nauki czytania i pisania. 1h Prezentacja pomocy terapeutycznych, film demonstracyjny, analiza filmu.
Konstruowanie programu nauki/ terapii z wykorzystaniem Metody Strukturalnej w oparciu o diagnozę z wykorzystaniem KOCP. 2h Praca zespołowa pod kierunkiem prowadzącego.
Przerwa 15 mniut
5. Podsumowanie szkolenia. 1h Dyskusja, pytania i odpowiedzi, ewaluacja szkolenia.

Prowadząca:

dr Joanna Guzik-Iwińska – dr Joanna Guzik-Iwińska – autorka Metody Strukturalnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta z zakresu psychopedagogiki i stosowanej analizy zachowania. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Wykładowca akademicki, autorka wielu publikacji związanych tematycznie z procesem nabywania umiejętności czytania. 

 Osoby, które ukończyły szkolenie uzyskują:

  • zaświadczenie z akredytowanej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS
  • certyfikat produktowy „Komlogo”
  • tytuł i wpis do rejestru terapeutów Metody Strukturalnej