Metoda Strukturalna – 22-08-2020

220,00 

Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania SZKOLENIE OLINE

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 22 sierpnia 2020 r. (sobota) w godz. 9.00 – 15.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Adresaci – nauczyciele: 

edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni i specjalni, oligofrenopedagodzy, logopedzi pracujący w szkołach

Liczba godzin:

8 godzin dydaktycznych

Opis metody:

Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania.

Podstawą podjęcia nauki czytania lub terapii trudności jest dokładna diagnoza zawarta w specjalnie opracowanych Kartach Oceny Czytania i Pisania. Nauczyciel/terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP, uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania. Wyniki badania pozwalają na automatyczne dobranie zeszytu ćwiczeń i podjęcie nauki dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia.

Prosta, powtarzalna instrukcja wykonywania ćwiczeń pozwala na nawiązanie efektywnej współpracy ze środowiskiem domowym dziecka i zapewnia regularność w nauce.

Metoda Strukturalna jest skuteczna zarówno podczas nauki czytania uczniów w klasie, jak i w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej. Najczęściej są to osoby z dysleksją rozwojową, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, niedowidzeniem, ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, afazją  i innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania lub utratą tych umiejętności np. po udarach.

Dziś, kiedy prowadzimy zajęcia online, zastosowanie zeszytów ćwiczeń Metody Strukturalnej pozwala na szybką i metodycznie prowadzoną pomoc w nauce czytania i pisania.

Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim. Metoda posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz pozytywną opinię wystawioną przez m.in. prof. Martę Bogdanowicz i prof. Ewę Ogrodzką-Mazur. Cieszy się popularnością i dużym uznaniem wśród pedagogów, uczniów i ich rodziców.

Program szkolenia:

Lp. Temat Czas trwania Metody pracy
1. Pojęcie czytania i pisania w Metodzie Strukturalnej. 1h Wykład
2. Uwarunkowania procesu nabywania umiejętności czytania i pisania. 1h Wykład
Przerwa 15 minut
3. Narzędzia diagnostyczne Metody Strukturalnej – Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP. 2h Prezentacja narzędzia, film demonstracyjny, analiza filmu, zastosowanie praktyczne na przykładzie.
Przerwa 15 minut
4. Narzędzia terapeutyczne Metody Strukturalnej – ćwiczenia do nauki czytania i pisania. 1h Prezentacja pomocy terapeutycznych, film demonstracyjny, analiza filmu.
Konstruowanie programu nauki/ terapii z wykorzystaniem Metody Strukturalnej w oparciu o diagnozę z wykorzystaniem KOCP. 2h Praca zespołowa pod kierunkiem prowadzącego.
Przerwa 15 mniut
5. Podsumowanie szkolenia. 1h Dyskusja, pytania i odpowiedzi, ewaluacja szkolenia.

Prowadząca:

dr Joanna Guzik-Iwińska – dr Joanna Guzik-Iwińska – autorka Metody Strukturalnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta z zakresu psychopedagogiki i stosowanej analizy zachowania. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Wykładowca akademicki, autorka wielu publikacji związanych tematycznie z procesem nabywania umiejętności czytania. 

 Osoby, które ukończyły szkolenie uzyskują:

  • zaświadczenie z akredytowanej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS
  • certyfikat produktowy „Komlogo”
  • tytuł i wpis do rejestru terapeutów Metody Strukturalnej