Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce

120,00 

Zapraszamy na szkolenie zainteresowanych nauczycieli, specjalistów, dyrektorów przedszkoli i szkół

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 27 maja 2024 r. (poniedziałek) w godz. 18.00 – 21.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

 Adresaci: 

zainteresowani nauczyciele, specjaliści, dyrektorzy przedszkoli/szkół

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • nabycie umiejętności oceny zaplanowanych i realizowanych działań w ramach udzielania uczniom/wychowankom w przedszkolu/szkole/placówce

Treści szkoleniowe:

  1. Terminarz oceny efektywności pomocy p-p dla uczniów z opinią, orzeczeniem lub indywidualnym rozpoznaniem potrzeby pomocy p-p przez nauczyciela
  2. Sposoby dokumentowania efektów dokonywania oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli, specjalistów, zespół nauczycieli
  3. Zadania nauczycieli i specjalistów w dokumentowaniu oceny efektywności
  4. Formułowanie wniosków/rekomendacji na podstawie wyników efektywności pomocy p-p

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

  • Przykładowe zapisy dotyczące oceny efektywności zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedycznych

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej

Szkolenie pt. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.