Uczeń z zespołem Aspergera w szkole – szkolenie Rady Pedagogicznej

Zespół Aspergera, zgodnie z najnowszymi klasyfikacjami, zaliczany jest do zaburzeń ze spektrum autyzmu. Uczeń z zespołem Aspergera stanowi duże wyzwanie w środowisku szkolnym. Potrzebuje wsparcia m.in. w obszarze komunikowania się, w relacjach z rówieśnikami i funkcjonowaniu społecznym, a także emocjonalnym. W opracowanym dla ucznia indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym należy uwzględnić jego potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z zespołem Aspergera
 • Przedstawienie konkretnych rozwiązań przydatnych w codziennej pracy z uczniem

Uczeń z zespołem Aspergera – treści szkoleniowe:

 1. Zespół Aspergera – kryteria diagnostyczne
 2. Dokumentacja w pracy z uczniem
 3. Funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera
 4. Metody terapii
 5. Praktyczne wskazówki do codziennej pracy

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Irena Daniel – pedagog specjalny, wieloletni nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów ze spektrum autyzmu, nauczyciel rewalidacji, neurologopeda, terapeuta TUS, terapeuta EEG Biofeedback, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Powyższe szkolenie znajduje się także w ofercie kursów doskonalących dla odbiorców indywidualnych.