Jak uczyć skutecznie, czyli aktywne metody nauczania, uczenia się – szkolenie Rady Pedagogicznej

Badania pokazują, że uczenie poprzez działanie i przeżywanie jest najbardziej efektywne, dlatego w ostatnich latach w edukacji coraz większą popularnością cieszą się metody aktywne. Trudno wyobrazić sobie bez nich współczesną szkołę.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • Wskazanie argumentów świadczących o skuteczności metod aktywnych w procesie nauczania i wychowania
 • Poznanie wybranych aktywnych metod nauczania (w tym odniesienie do umiejętności, które kształcą oraz mocnych i słabych stron prezentowanych metod)
 • Wskazanie możliwości zastosowania wybranych metod do realizacji podstawy programowej
 • Nabycie umiejętności związanych z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania na zajęciach edukacyjnych

Treści szkoleniowe:

 1. Istota aktywnych metod nauczania
 2. Aktywne metody nauczania:
  • Chmurki
  • Budujemy wieżę
  • Historyjka obrazkowa
  • Linia czasu
  • Piktogramy
  • Plakat
  • Rybi szkielet
  • Stacje uczenia się
  • Wykresy, diagramy
  • Aktorzy
  • Identyfikacja przeszkód
  • Inne
 3. Wykorzystanie aktywnych metod nauczania na zajęciach edukacyjnych

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie dostępne jest także w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej (4 godziny dydaktyczne) wynosi 1 500 zł. Jeżeli w szkoleniu uczestniczy więcej niż 50 osób, cena wynosi 1700 zł. W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

mgr Joanna Edyta Pociecha

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z ponad 30-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od kilkunastu lat dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Trener w oświacie i w biznesie, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania, innowacji pedagogicznych.


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości