Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej

120,00 

Adresatami szkolenia są: nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniami z lekką niepełnosprawnością intelektualną, dyrektorzy szkół ogólnodostępnych, integracyjnych

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 5 lutego 2024 r. (poniedziałek) w godz. 18.00 – 21.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

 Adresaci: 

nauczyciele przedmiotów i specjaliści pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną (NI)

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • wzbogacenie wiedzy uczestników na temat organizacji kształcenia specjalnego uczniów z NI zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
  • uporządkowanie wiedzy uczestników na temat zajęć specjalistycznych z pomocy p-p oraz zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez specjalistów z uczniami z NI
  • omówienie kwestii dostosowania warunków kształcenia i dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
  • udoskonalenie umiejętności dydaktycznych potrzebnych w organizacji lekcji w zespole klasowym, w którym uczy się dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Treści szkoleniowe:

  1. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną – organizacja kształcenia specjalnego wedle aktualnych przepisów prawa oświatowego.
  2. Za co jest odpowiedzialny nauczyciel przedmiotu, a za co wychowawca i specjaliści w zespole klasowym, w którym uczy się dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?
  3. Praktyczne aspekty dostosowania wymagań edukacyjnych z przedmiotów szkolnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
  4. Przykłady dobrych praktyk – indywidualizacja nauczania w zespole klasowym, w którym uczy się dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej

Szkolenie pt. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.