Autor: Edyta Maroszek

VII Kongres Edukacja i Rozwój. Prawo i zarządzanie w oświacie – nowe wyzwania

Kongres Edukacja i Rozwój to wiodące wydarzenie branży oświatowej. Przed nami VII edycja, która odbędzie się wyjątkowo w formule online już 21-22 października 2020 r.Hasło przewodnie tegorocznej edycji Kongresu brzmi: Prawo i zarządzanie w oświacie – nowe wyzwania W trakcie Kongresu odbędą się: XXII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli VI Konferencja Edukacja w Samorządach Blok warsztatowy „Dobre Praktyki w Edukacji” Rozstrzygnięcie Konkursu Super Dyrektor Szkoły, Super Dyrektor Przedszkola PodczasContinue reading

Dołącz do naszego zespołu szkoleniowego!

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS poszukuje nauczycieli i specjalistów do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w formie online (na platformie webinarowej) w następujących obszarach: Rewalidacja Rola/obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów ze SPE Dokumentacja w pracy z uczniem ze SPE Metoda Marii Montessori w pracy z dzieckiem młodszym Inteligencje wielorakie wg H. Gardnera w praktyce szkolnej Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia Współpraca z rodzicami w szkole

Bajkoterapia – dlaczego warto ją stosować?

BAJKOTERAPIA JAKO RODZAJ BIBLIOTERAPII Biblioterapia to proces udzielania pomocy psychoterapeutycznej za pomocą odpowiednio dobranej literatury. Szczególny rodzaj biblioterapii stanowi bajkoterapia. Jest to metoda adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym (od 3-4 do 9-10 lat). Jak wskazuje nazwa, wykorzystuje się w niej bajki. Nie są to jednak zwykłe baśnie, ale utwory napisane specjalnie w celu psychoterapeutycznym.

Edukacja dzieci ze spektrum autyzmu to olbrzymie wyzwanie – wywiad z Małgorzatą Alberską

Edukacja dzieci ze spektrum autyzmu stanowi olbrzymie wyzwanie dla wszystkich uczestników tego procesu: dzieci, ich rodziców, nauczycieli, terapeutów, dyrekcji placówek edukacyjnych, a nawet dla pozostałych uczniów w klasie. Pozytywne efekty, jakimi są rozwój psychospołeczny dziecka, poprawa jego funkcjonowania w środowisku, zdobywanie wiedzy i kompetencji, będą możliwe tylko przy pełnej współpracy wszystkich tych osób. M. Alberska