Autor: Edyta Maroszek

Zapraszamy psychologów do współpracy w zakresie prowadzenia szkoleń dla nauczycieli

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS poszukuje psychologów do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w formie online oraz stacjonarnej z terenu całej Polski. Wymagania: doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą doświadczenie w pracy szkoleniowej wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętności komunikacyjne Więcej informacji pod numerem telefonu 692 165 830 CV prosimy przesyłać na adres: edyta.maroszek@perfectus.edu.pl

PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2022/23

Międzynarodowy projekt edukacyjny „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE” to nowe wyzwanie edukacyjne na rok szkolny 2022/23, do którego warto dołączyć. Jest to już trzecia edycja projektu, którego zasięg z roku na rok zwiększył się dwukrotnie. Dotychczas wzięło w nim udział ok. dwa tysiące nauczycieli, tysiąc sto różnych placówek oświatowych, wychowawczych i kulturalnych oraz trzydzieści tysięcy przedszkolaków, uczniów i wychowanków. *Organizatorką i pomysłodawczynią projektu jest Beata Grzeszczuk-Nedza – autorka najpopularniejszego w Polsce edukacyjnego blogaContinue reading

Jak opracować WOPFU oraz IPET w praktyce? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Jak opracować WOPFU oraz IPET? To pytanie zadaje sobie – zwłaszcza na początku roku szkolnego – wielu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: wzbogacenie wiedzy uczestników na temat diagnoz potrzebnych do WOPFU i IPET, udoskonalenie umiejętności opracowywania wymaganej dokumentacji dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uporządkowanie wiedzy uczestników na temat dokumentacji, za którą odpowiada wychowawca -koordynator zespołu nauczycieli iContinue reading

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Przedstawiamy kalendarz nadchodzącego roku szkolnego 2022-2023. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2022 r. Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2023 r. – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 23 stycznia – 5 lutego 2023 r. – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie 30 stycznia – 12 lutego 2023 r. – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 13 – 26 lutego 2023 r. – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskieContinue reading

Psychologiczne aspekty pracy z uczniem z doświadczeniem migracji i traumy wojennej – szkolenie Rady Pedagogicznej

Uczeń z doświadczeniem migracji Wojna w Ukrainie sprawiła, że do polskich szkół trafia tysiące dzieci uciekających ze swojego kraju. Szkoły te stanęły przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest nauka, integracja i pomoc dzieciom oraz młodzieży z innego kręgu kulturowego, niosących z sobą trudny do wyobrażenia bagaż wojennych doświadczeń. Uczeń z doświadczeniem migracji, uchodźctwa i traumy wojennej wymaga szeroko pojętego wsparcia, w tym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE – galeria Projektu

Galeria projektu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE jest owocem twórczych działań podjętych przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów i terapeutów w ramach MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2021/22. 

Dołącz do naszego zespołu szkoleniowego!

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS poszukuje nauczycieli i specjalistów do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w formie online (na platformie webinarowej) w następujących obszarach: Dokumentacja w pracy z uczniem ze SPE (konstruowanie IPET, WOPFU) Rola/obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów ze SPE Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Awans zawodowy nauczycieli