Autor: Edyta Maroszek

Psychologiczne aspekty pracy z uczniem z doświadczeniem migracji i traumy wojennej – szkolenie Rady Pedagogicznej

Uczeń z doświadczeniem migracji Wojna w Ukrainie sprawiła, że do polskich szkół trafia tysiące dzieci uciekających ze swojego kraju. Szkoły te stanęły przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest nauka, integracja i pomoc dzieciom oraz młodzieży z innego kręgu kulturowego, niosących z sobą trudny do wyobrażenia bagaż wojennych doświadczeń. Uczeń z doświadczeniem migracji, uchodźctwa i traumy wojennej wymaga szeroko pojętego wsparcia, w tym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE – galeria Projektu

Galeria projektu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE jest owocem twórczych działań podjętych przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów i terapeutów w ramach MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2021/22. 

Dołącz do naszego zespołu szkoleniowego!

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS poszukuje nauczycieli i specjalistów do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w formie online (na platformie webinarowej) w następujących obszarach: Dokumentacja w pracy z uczniem ze SPE (konstruowanie IPET, WOPFU) Rola/obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów ze SPE Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Awans zawodowy nauczycieli

Ogólnopolski konkurs matematyczny „Matematyka wokół nas”

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli, Wydawnictwo EPIDEIXIS, Szkoła Podstawowa – portal dla nauczycieli oraz Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS serdecznie zapraszają nauczycieli do udziału w konkursie „Matematyka wokół nas” na najciekawszy scenariusz zajęć rozwijających u uczniów umiejętności matematyczne