Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

W ostatnich latach, w odniesieniu do dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, coraz chętniej stosowana jest Metoda Strukturalna, autorstwa dr Joanny Guzik-Iwińskiej. Nauczyciele, terapeuci i rodzice cenią ten sposób kształtowania u dzieci umiejętności czytania i pisania, ponieważ jest nieskomplikowany i skuteczny, a co bardzo ważne, lubiany przez uczniów.

Metoda Strukturalna znak graficzny

Dla kogo Metoda Strukturalna?

Metoda Strukturalna jest skuteczna zarówno podczas nauki czytania uczniów w klasie, jak i w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej. Najczęściej są to osoby:

  • z dysleksją rozwojową,
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • niedosłuchem,
  • niedowidzeniem,
  • ADHD,
  • spektrum autyzmu,
  • zaburzeniami zachowania,
  • afazją  i innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania.

Krótki opis Metody

Podstawą podjęcia nauki czytania lub terapii trudności jest dokładna diagnoza zawarta w specjalnie opracowanych Kartach Oceny Czytania i Pisania (KOCP). Nauczyciel/terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP, uzyskuje informacje o przyczynach trudności dziecka, a to pozwala na automatyczne dobranie zeszytu ćwiczeń i podjęcie nauki dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia.

dr Joanna Guzik-Iwińska
dr Joanna Guzik-Iwińska

Skuteczność Metody Strukturalnej

Wysoka skuteczność Metody została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim. Metoda posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz pozytywną opinię wystawioną przez m.in. prof. Martę Bogdanowicz i prof. Ewę Ogrodzką-Mazur.


Zainteresowane osoby, pragnące pogłębić wiedzę na temat Metody Strukturalnej, zapraszamy do odwiedzania nowo powstałej strony internetowej, prowadzonej przez dr Joanną Guzik-Iwińską. Na stronie zamieszczane będą również artykuły o tematyce pedagogicznej.

Zapraszamy także do udziału w szkoleniu w naszej akredytowanej Placówce pt. Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu prowadzonym przez dr Joannę Guzik-Iwińską. Podczas szkolenia prezentowane są m.in. założenia Metody, omawiana jest szczegółowo diagnoza trudności dziecka oraz metodyka prowadzenia terapii. Uczestnicy zapoznają się także z narzędziami, na których oparta jest Metoda.

Autor: Edyta Maroszek – pedagog specjalny

Netografia:

perfectus.edu.pl/produkt/metoda-strukturalna/

Fotografia:

metodastrukturalna.com.pl/diagnoza/