Karty pracy na zajęcia rewalidacyjne WIOSNA

Miło nam podzielić się z Państwem wiadomością, że w ramach współpracy Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS i Pedagogiki Specjalnej – portalu dla nauczycieli zostały wydane karty pracy o tematyce wiosennej.

Karty pracy WIOSNA zostały opracowane na zajęcia rewalidacyjne, jednak można je także wykorzystywać podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych czy edukacyjnych.

Powstały między innymi z myślą o dzieciach/uczniach z niepełnosprawnością intelektualną, w spektrum autyzmu, z afazją oraz dzieciach z zaburzeniami w rozwoju procesów poznawczych. Oparte są na tematyce bliskiej dziecku związanej z przyrodą oraz z Wielkanocą. Kolorystyka kart jest czarno-biała; niektóre karty zawierają pomarańczowe akcenty.

Ćwiczenia rozwijają percepcję wzrokową i słuchową, koncentrację uwagi, mowę, myślenie, motorykę małą, grafomotorykę, a także umiejętność czytania, pisania, liczenia.

Poziom trudności kart jest zróżnicowany, znajdują się tam ćwiczenia zarówno na materiale obrazkowym, jak i literowym. Karty przeznaczone są głównie dla dzieci znajdujących się na pierwszym etapie edukacyjnym, jednak granica ta jest płynna – będą również dzieci młodsze czy starsze, dla których karty staną się odpowiednie i rozwijające.

Karty pracy można zakupić TUTAJ.

Edyta Maroszek – Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS