Zajęcia rewalidacyjne dla dziecka/ucznia z afazją

120,00 

Adresaci szkolenia: specjaliści (pedagodzy specjalni, logopedzi) pracujący z uczniami afazją na zajęciach rewalidacyjnych w przedszkolu i szkole

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 10 kwietnia 2024 r. (środa) w godz. 18.00 – 21.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

 Adresaci: 

specjaliści (pedagodzy specjalni, logopedzi) pracujący z uczniami afazją na zajęciach rewalidacyjnych w przedszkolu i szkole

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

Cel główny:

 • przedstawienie funkcjonalnego schematu: planowanie, realizowanie i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia z afazją w przedszkolu i szkole

Cele szczegółowe:

 • wzbogacenie wiedzy na temat planowania zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia z afazją posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • udoskonalenie umiejętności realizowania zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu i szkole adekwatnie do specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka/ucznia z afazją
 • uporządkowanie wiedzy uczestników na temat dokumentacji, za którą odpowiada specjalista prowadzący zajęcia rewalidacyjne
 • wzbogacenie wiedzy uczestników na temat specjalnych potrzeb językowych i komunikacyjnych dziecka/ucznia z afazją
 • omówienie przykładowych ćwiczeń rozwijających umiejętności językowe i komunikacyjne dziecka/ucznia z afazją

Zajęcia rewalidacyjne dla dziecka/ucznia z afazją – treści szkoleniowe:

 1. Organizacja kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjnych uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 2. Zajęcia rewalidacyjne – kluczowe pojęcia, cele, reguły organizacji zajęć, dokumentacja.
 3. Przyczyny i objawy deficytów językowych oraz trudności komunikacyjnych w afazji.
 4. Omówienie przykładowych zabaw i ćwiczeń terapeutycznych rozwijających kompetencje językowe oraz komunikacyjne dzieci/uczniów z afazją.

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • przykład programu zajęć rewalidacyjnych
 • przykład oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej