Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez tajemnic

100,00 

Uczestnicy szkolenia pogłębią wiedzę na temat dokumentu, jakim jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Adresaci: 

nauczyciele przedszkoli oraz szkół/placówek (wszystkie etapy edukacyjne)

Liczba godzin:

4 godzin dydaktyczne

Cele:

  • Przybliżenie obowiązków dyrektora przedszkola, szkoły i placówki wobec ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego
  • Przypomnienie podstaw prawnych dotyczących wydawania opinii i orzeczeń przez zespoły orzekające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • Pogłębienie wiadomości na temat zasad i procedur wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Treści szkoleniowe:

  1. Orzeczenie  o potrzebie  kształcenia specjalnego  jako podstawa organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom niepełnosprawnym
  2. Analiza szczegółowych zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie  kształcenia specjalnego z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności
  3. Omówienie zalecanych celów rozwojowych i terapeutycznych do realizacji podczas zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi
  4. Analiza przykładowych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

Prowadząca: 

mgr Ewa Bochenek – absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, coach, trener w zakresie zarządzania w obszarze umiejętności interpersonalnych, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie