Techniki muzykoterapii we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka 12-05-2021

110,00 

Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni oraz inni zainteresowani tematyką nauczyciele

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data:  12 maja 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

UWAGA! Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym „na żywo” i nie jest nagrywane.

Adresaci:

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Treści szkoleniowe:

I Wprowadzenie do muzykoterapii, podstawowe pojęcia i definicje, a także muzykoterapeutyczne fakty i mity

1. Wybrane metody i techniki muzykoterapeutyczne przydatne w pracy ze sfera społeczną

2. Warsztat muzykoterapeutyczny i podstawowe zasady doboru muzyki

II Praca z emocjami i rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez kontakt z muzyką

1. Muzykoterapia receptywna

a) uwrażliwienie na siebie i innych

b) wspomaganie rozpoznawania i regulowania emocji

c) elementy relaksacji i kształtowanie zrównoważonej postawy do siebie i otoczenia

2. Muzykoterapia aktywna

a) rozpoznawanie trudności w kontakcie poprzez obserwowanie aktywności muzycznej dziecka

b) korygowanie nieprawidłowości w kontakcie muzycznym

c) uczenie się prospołecznych zachowań w kontakcie muzycznym

III Możliwości i ograniczenia przeniesienia warsztatu pracy z muzyką w przestrzeń wirtualną

IV Przykładowe scenariusze zajęć z elementami muzykoterapii oraz sposoby ich modyfikacji. Samodzielne tworzenie ćwiczeń i scenariuszy zajęć

Prowadząca:

mgr Lena Krasovska – muzykoterapeuta, pedagog. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, dwuletnie międzynarodowe studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i terapii Montessori przy współpracy z Kinderzentrum w Monachium, a także  studia podyplomowe Muzykoterapia na Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem technik relaksacyjnych i treningu uważności dla dzieci i dorosłych. Autor i realizator projektów społecznych

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego