Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży – 21-04-2021

110,00 

Celem szkolenia jest m.in.: doskonalenie kompetencji w zakresie rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży, poznanie modeli rozwijania kreatywności, metod, strategii, technik rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 21 kwietnia 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci: 

zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

Liczba godzin:

4 godzin dydaktyczne

Cele:

  • Doskonalenie kompetencji w zakresie rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży
  • Poznanie podstawowych założeń dydaktyki twórczości (modeli rozwijania kreatywności, zasad pomocy w tworzeniu, metod, strategii, technik rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży)
  • Poznanie programów i projektów edukacyjnych z zakresu rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży
  • Przygotowanie do projektowania zajęć rozwijających twórczy potencjał dzieci i młodzieży

Treści szkoleniowe:

1.)  Założenia pedagogiki twórczości

  • Współczesne koncepcje twórczości i ich znaczenie dla pedagogicznych oddziaływań ukierunkowanych na rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży

2.) Diagnoza twórczego potencjału dzieci i młodzieży

  • Narzędzia do identyfikacji twórczego potencjału oraz zasobów rozwojowych dzieci i młodzieży

3.) Analiza założeń dydaktyki twórczości z perspektywy stymulowania twórczego potencjału dzieci i młodzieży

  • Modele rozwijania kreatywności
  • Zasady pomocy w tworzeniu
  • Metody, strategie, techniki, ćwiczenia rozwijania kreatywności

4.) Analiza  programów i projektów edukacyjnych z zakresu rozwijania kreatywności i twórczego potencjału dzieci i młodzieży

Prowadząca: dr Beata Kunat– doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowo – badawcze koncentrują  się wokół kreatywności i pasji człowieka. Jest licencjonowanym trenerem kreatywności Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, trenerem Destination Imagination. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie  prowadzenia  treningów kreatywności dla uczniów, studentów, nauczycieli. Współzałożycielka i redaktorka międzynarodowego czasopisma naukowego „Creativity. Theories-Research-Applications” poświęconego problematyce kreatywności człowieka.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego