Gry i zabawy matematyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

110,00 

Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie umiejętności wykorzystania gier i zabaw matematycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 3 października 2020 r. (sobota) w godz. 9.00 – 12.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Adresaci: 

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie umiejętności wykorzystania gier matematycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

Treści programowe:

  1. Psychologiczne aspekty zabawy.
  2. Przykłady zabaw stosowanych na różnych etapach rozwoju dziecka.
  3. Rola gier w rozwijaniu kompetencji społecznych dziecka i edukacji matematycznej.
  4. Zasady i organizacja pracy podczas stosowania gier.
  5. Kryteria wyboru gry matematycznej w odniesieniu do wieku, możliwości psychofizycznych i umiejętności dziecka.
  6. Przegląd zabaw i gier sprzyjających kształtowaniu kluczowych kompetencji matematycznych dziecka.

Prowadząca:

dr Joanna Major – doktor nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki, autorka licznych publikacji naukowych, nauczyciel matematyki i informatyki. Zainteresowania naukowe: kształtowanie rozumienia pojęć matematycznych u osób z różnych szczebli kształcenia matematycznego, terapia trudności matematycznych uczniów,  wykorzystanie gier i zabaw dla kształtowania kompetencji uczących się.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego