Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych – 11.01.2021

110,00 

Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 11 stycznia 2021 r. (poniedziałek) w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci: 

pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele szkolenia:

  • Pogłębienie wiedzy na temat procesów poznawczych i ich zaburzeń u osób
    z niepełnosprawnością intelektualną
  • Wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne ćwiczenia rewalidacyjne wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnością

Treści szkoleniowe:

  1. Czym są procesy poznawcze? Podział i krótka charakterystyka
  2. Najczęściej występujące zaburzenia procesów poznawczych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną: w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym, w stopniu znacznym, w sprzężeniach np. autyzm i niepełnosprawność intelektualna
  3. Funkcjonowanie dzieci z zaburzonymi procesami poznawczymi w środowisku szkolnym
  4. Ćwiczenia usprawniające poszczególne procesy poznawcze: uwagę, pamięć, percepcję, myślenie, język
  5. Przykładowe scenariusze zajęć rewalidacyjnych usprawniających wybrane procesy poznawcze

Prowadząca:

mgr Irena Daniel – oligofrenopedagog, nauczyciel rewalidacji, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta EEG Biofeedback, neurologopeda, autorka bajek logopedycznych. Pracuje w szkole integracyjnej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczególnie interesuje się terapią całościowych zaburzeń rozwoju

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego