Uczeń aktywny i twórczy na lekcjach matematyki na II etapie edukacyjnym

110,00 

Cel: nabycie przez uczestników szkolenia wiadomości i umiejętności  związanych z wyzwalaniem u uczniów aktywności i twórczości matematycznej

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 21 listopada 2020 r. (sobota) w godz. 9.00 – 12.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci:

nauczyciele matematyki na II etapie edukacyjnym

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele:

  • Nabycie przez uczestników szkolenia wiadomości i umiejętności  związanych z wyzwalaniem u uczniów aktywności i twórczości matematycznej
  • Poznanie przez uczestników szkolenia przykładów propozycji dydaktycznych pozwalających na pracę z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych

Treści szkoleniowe:

  1. Zaprezentowanie przykładów sytuacji dydaktycznych, zadań, problemów, gier wyzwalających  aktywność matematyczną uczniów i prowokujących ich do twórczego myślenia.
  2. Wykorzystanie aktywizujących metod nauczania matematyki na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Prowadząca: 

dr Joanna Majordr Joanna Major – doktor nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki, autorka licznych publikacji naukowych, nauczyciel matematyki i informatyki. Zainteresowania naukowe: kształtowanie rozumienia pojęć matematycznych u osób z różnych szczebli kształcenia matematycznego, terapia trudności matematycznych uczniów, wykorzystanie gier i zabaw dla kształtowania kompetencji uczących się

 Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego