Tag: kreatywność

Jak rozwijać kreatywność dzieci? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Jak rozwijać kreatywność dzieci w codziennej pracy? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu nauczycieli. Umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań, dostosowywania się do wciąż zmieniającego się świata, stała się bowiem ważną kompetencją współczesnego człowieka. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Doskonalenie kompetencji w zakresie rozwijania kreatywności dzieci Poznanie podstawowych założeń dydaktyki twórczości (modeli rozwijania kreatywności, zasad pomocy w tworzeniu, metod, strategii, technik rozwijania kreatywności dzieci) Poznanie programów i projektów edukacyjnych z zakresu rozwijania kreatywnościContinue reading

Trening twórczego myślenia – Patrzeć inaczej, widzieć więcej – szkolenie Rady Pedagogicznej

Szkolenie pt. Trening twórczego myślenia – Patrzeć inaczej, widzieć więcej jest to warsztat rozwoju osobistego dla nauczycieli. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Rozwijanie kreatywności uczestników w sferze: poznawczej (wyobraźnia twórcza, płynność, giętkość i oryginalność myślenia, myślenie dywergencyjne, zdolność do generowania wielu rozwiązań, pomysłów, idei, abstrahowanie, kojarzenie i metaforyzowanie) emocjonalno-motywacyjnej (otwartość na nowe idee i doświadczenia, ciekawość poznawcza, zaangażowanie w działanie, niezależność i nonkonformizm, chęć eksperymentowania i podejmowania zadań, gotowość do podejmowania wyzwańContinue reading

Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży – szkolenie Rady Pedagogicznej

Bardzo ważną kompetencją współczesnego człowieka stała się umiejętność dostosowywania do wciąż zmieniającego się i przez to nieprzewidywalnego otoczenia oraz zdolność do rozwiązywania coraz to nowszych, niestandardowych problemów. Szczególnej wagi nabiera w tym kontekście rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Doskonalenie kompetencji w zakresie rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży Poznanie podstawowych założeń dydaktyki twórczości (modeli rozwijania kreatywności, zasad pomocy w tworzeniu, metod, strategii, technik rozwijania kreatywności dzieci iContinue reading