Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży – szkolenie Rady Pedagogicznej

Bardzo ważną kompetencją współczesnego człowieka stała się umiejętność dostosowywania do wciąż zmieniającego się i przez to nieprzewidywalnego otoczenia oraz zdolność do rozwiązywania coraz to nowszych, niestandardowych problemów. Szczególnej wagi nabiera w tym kontekście rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • Doskonalenie kompetencji w zakresie rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży
 • Poznanie podstawowych założeń dydaktyki twórczości (modeli rozwijania kreatywności, zasad pomocy w tworzeniu, metod, strategii, technik rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży)
 • Poznanie programów i projektów edukacyjnych z zakresu rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży
 • Przygotowanie do projektowania zajęć rozwijających twórczy potencjał dzieci i młodzieży

Treści szkoleniowe:

 1. Założenia pedagogiki twórczości
  • Współczesne koncepcje twórczości i ich znaczenie dla pedagogicznych oddziaływań ukierunkowanych na rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży
 2. Diagnoza twórczego potencjału dzieci i młodzieży
  • Narzędzia do identyfikacji twórczego potencjału oraz zasobów rozwojowych dzieci i młodzieży
 3. Analiza założeń dydaktyki twórczości z perspektywy stymulowania twórczego potencjału dzieci i młodzieży
  • Modele rozwijania kreatywności
  • Zasady pomocy w tworzeniu
  • Metody, strategie, techniki, ćwiczenia rozwijania kreatywności
 4. Analiza programów i projektów edukacyjnych z zakresu rozwijania kreatywności i twórczego potencjału dzieci i młodzieży

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym w formie wykładowo-warsztatowej; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. To szkolenie jest także dostępne w formie stacjonarnej w Białymstoku i okolicach.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Beata Kunat – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowo – badawcze koncentrują się wokół kreatywności i pasji człowieka. Jest licencjonowanym trenerem kreatywności Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, trenerem Destination Imagination. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia treningów kreatywności dla uczniów, studentów, nauczycieli. Współzałożycielka i redaktorka międzynarodowego czasopisma naukowego „Creativity. Theories-Research-Applications” poświęconego problematyce kreatywności człowieka.


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości