Trening twórczego myślenia – Patrzeć inaczej, widzieć więcej – szkolenie Rady Pedagogicznej

Szkolenie pt. Trening twórczego myślenia Patrzeć inaczej, widzieć więcej jest to warsztat rozwoju osobistego dla nauczycieli.

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

Rozwijanie kreatywności uczestników w sferze:

 • poznawczej (wyobraźnia twórcza, płynność, giętkość i oryginalność myślenia, myślenie dywergencyjne, zdolność do generowania wielu rozwiązań, pomysłów, idei, abstrahowanie, kojarzenie i metaforyzowanie)
 • emocjonalno-motywacyjnej (otwartość na nowe idee i doświadczenia, ciekawość poznawcza, zaangażowanie w działanie, niezależność i nonkonformizm, chęć eksperymentowania i podejmowania zadań, gotowość do podejmowania wyzwań i związanego z nim ryzyka)
 • działaniowej (metody, techniki, ćwiczenia rozwijające kreatywność oraz strategie niestandardowej i twórczej autoprezentacji)

Treści szkoleniowe:

 1. Wprowadzenie w problematykę kreatywności człowieka:
  • istota pojęć: twórczość, kreatywność
  • cechy twórczego myślenia
  • czynniki blokujące kreatywność oraz możliwości ich niwelowania
  • korzyści wynikające z rozwijania kreatywności
 2. Psychopedagogiczne założenia treningu kreatywności:
  • etapy treningu twórczości
  • model rozwijania twórczego potencjału człowieka
  • model eliminowania przeszkód i barier poznawczych i motywacyjno-emocjonalnych hamujących twórczość
  • zasady stymulowania twórczego myślenia
 3. Analiza i testowanie metod:
  • pokonywania sztywności myślenia
  • twórczego rozwiązywania problemów
 4. Poznanie strategii, technik oraz ćwiczeń rozwijania:
  • myślenia wyobrażeniowego
  • ciekawości poznawczej
  • zdolności skojarzeniowych (transformacje, asocjacje, analogie i metafory)
  • ekspresji twórczej

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym w formie wykładowo-warsztatowej; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. To szkolenie jest także dostępne w formie stacjonarnej w Białymstoku i okolicach.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Beata Kunat – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowo – badawcze koncentrują się wokół kreatywności i pasji człowieka. Jest licencjonowanym trenerem kreatywności Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, trenerem Destination Imagination. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia treningów kreatywności dla uczniów, studentów, nauczycieli. Współzałożycielka i redaktorka międzynarodowego czasopisma naukowego „Creativity. Theories-Research-Applications” poświęconego problematyce kreatywności człowieka


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości