Odporność psychiczna – wzmacnianie osobistego potencjału ucznia 29-11-2021

110,00 

Cel szkolenia: Nabycie umiejętności wzmacniania dziecka w zmaganiu się z trudnościami szkolnymi i korzystania z naturalnych talentów

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA (link jest rozsyłany kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Adresaci: 

nauczyciele szkoły podstawowej (w tym edukacji wczesnoszkolnej), wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy oraz nauczyciele zainteresowani tematyką

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • Diagnoza zasobów ucznia oraz jego słabszych stron
  • Umiejętność wzmacniania dziecka w zmaganiu się z trudnościami szkolnymi i korzystania z naturalnych talentów

Treści szkoleniowe:

  1. Neurobiologiczne podstawy odporności psychicznej
  2. Czy odporność psychiczna to coś, z czym się rodzimy? – co wpływa na wewnętrzną siłę
  3. Model odporności psychicznej – składniki decydujące o prężności psychicznej
  4. Czynniki ryzyka – co zagraża naturalnemu wewnętrznemu potencjałowi
  5. Wgląd we własną odporność psychiczną
  6. Metody wzmacniania odporności dziecka

Prowadząca:

mgr Marta Paluch-Chrabąszcz – psycholog, psychoterapeuta, trener, coach. Korzysta z metodologii Points of You, opartej na metaforze, obrazie i odnajdywaniu własnych zasobów. W pracy z dorosłymi łączy to z autorskim programem „Odporność psychiczna. Moja wewnętrzna siła”, a w pracy z dziećmi i młodzieżą z programem „Dzielne dzieci”, którego jest współautorką