Motywacja błyskawiczna – jak pomóc dziecku odnaleźć zapał do nauki

110,00 

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne metody na zwiększanie motywacji dziecka do nauki, zadań, ćwiczeń

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 7 października 2021 r. (czwartek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU.

PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA (link jest rozsyłany kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Adresaci: 

nauczyciele szkoły podstawowej (w tym edukacji wczesnoszkolnej), wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy oraz nauczyciele zainteresowani tematyką

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • Zrozumienie od czego zależy motywacja oraz zdiagnozowanie w czym przejawia się trudność u dziecka
  • Poznanie praktycznych metod na zwiększanie motywacji do nauki, zadań, ćwiczeń
  • Wprowadzenie elementów pracy coachingowej z dzieckiem

Treści szkoleniowe:

  1. Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się
  2. Składniki wpływające na uczenie się (uwaga, emocje, motywacja)
  3. Motywacja  błyskawiczna – 6 pytań do sukcesu (Metoda M. Pantalona)
  4. Dlaczego uczniowie nudzą się w szkole? – diagnoza przyczyn trudności ucznia
  5. Jak sprawić żeby nauka była przyjemna
  6. Cele współczesnej edukacji

Prowadząca:

mgr Marta Paluch-Chrabąszcz psycholog, psychoterapeuta, trener, coach. Korzysta z metodologii Points of You, opartej na metaforze, obrazie i odnajdywaniu własnych zasobów. W pracy z dorosłymi łączy to z autorskim programem „Odporność psychiczna. Moja wewnętrzna siła”, a w pracy z dziećmi i młodzieżą z programem „Dzielne dzieci”, którego jest współautorką