Motywacja błyskawiczna – jak pomóc dziecku odnaleźć zapał do nauki

110,00 

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne metody na zwiększanie motywacji dziecka do nauki, zadań, ćwiczeń

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 7 października 2021 r. (czwartek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU.

PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA (link jest rozsyłany kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Adresaci: 

nauczyciele szkoły podstawowej (w tym edukacji wczesnoszkolnej), wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy oraz nauczyciele zainteresowani tematyką

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • Zrozumienie od czego zależy motywacja oraz zdiagnozowanie w czym przejawia się trudność u dziecka
  • Poznanie praktycznych metod na zwiększanie motywacji do nauki, zadań, ćwiczeń
  • Wprowadzenie elementów pracy coachingowej z dzieckiem

Treści szkoleniowe:

  1. Neurobiologiczne podstawy procesu uczenia się
  2. Składniki wpływające na uczenie się (uwaga, emocje, motywacja)
  3. Motywacja  błyskawiczna – 6 pytań do sukcesu (Metoda M. Pantalona)
  4. Dlaczego uczniowie nudzą się w szkole? – diagnoza przyczyn trudności ucznia
  5. Jak sprawić żeby nauka była przyjemna
  6. Cele współczesnej edukacji

Prowadząca:

mgr Marta Paluch-Chrabąszcz psycholog, psychoterapeuta, trener, coach. Korzysta z metodologii Points of You, opartej na metaforze, obrazie i odnajdywaniu własnych zasobów. W pracy z dorosłymi łączy to z autorskim programem „Odporność psychiczna. Moja wewnętrzna siła”, a w pracy z dziećmi i młodzieżą z programem „Dzielne dzieci”, którego jest współautorką