Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją? 6.10.2021

120,00 

Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 6 października 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 217, 247, 257, 277, 280

Adresaci: 

nauczyciele oraz specjaliści pracujący w szkołach i przedszkolach

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele:

  • Poznanie patomechanizmow afazji
  • Zapoznanie ze specyfiką pracy z dziećmi z afazją – funkcjonowanie ucznia z afazją w szkole, sposoby komunikowania się z nim oraz oceniania
  • Poznanie zasad terapii – odbudowywanie sysytemu komunikacji werbalnej i pisemnej

Treści szkoleniowe:

  1. Afazja – przyczyny, objawy, konsekwencje
  2. Diagnoza różnicowa – afazja, SLI
  3. Zadania wspomagające pracę z dziećmi z afazją – obszary sprawności językowych i ich specyfika w obrazie afazji
  4. Warsztaty usprawniające komunikację językową ucznia z afazją
  5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych ucznia z afazją – funkcjonowanie na lekcji i ocenianie; dostosowania egzaminacyjne

Prowadząca: 

mgr Małgorzata Ruckamgr Małgorzata Rucka – pedagog, logopeda, neurologopeda (specjalizacja neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w PPP Polskiego Towarzystwa Dysleksji, MDK Fort 49 „Krzesławice”, Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Krakowskiej Szkole Teatralnej i Filmowej, PPP nr 4 w Krakowie, z którą jest nadal związana zawodowo 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

 

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 217, 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.
Obiekt posiada parking.