Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych

120,00 

Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 14 września 2021 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 217, 247, 257, 277, 280

Adresaci: 

pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele szkolenia:

  • Pogłębienie wiedzy na temat procesów poznawczych i ich zaburzeń u osób
    z niepełnosprawnością intelektualną
  • Wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne ćwiczenia rewalidacyjne wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnością

Treści szkoleniowe:

  1. Czym są procesy poznawcze? Podział i krótka charakterystyka
  2. Najczęściej występujące zaburzenia procesów poznawczych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną: w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym, w stopniu znacznym, w sprzężeniach np. autyzm i niepełnosprawność intelektualna
  3. Funkcjonowanie dzieci z zaburzonymi procesami poznawczymi w środowisku szkolnym
  4. Metody terapeutyczne stosowane w rewalidacji
  5. Ćwiczenia usprawniające poszczególne procesy poznawcze: uwagę, pamięć, percepcję, myślenie, język
  6. Przykładowe scenariusze zajęć rewalidacyjnych usprawniających wybrane procesy poznawcze

Prowadząca:

mgr Irena Daniel – oligofrenopedagog, nauczyciel rewalidacji, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta EEG Biofeedback, neurologopeda, autorka bajek logopedycznych. Pracuje w szkole integracyjnej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczególnie interesuje się terapią całościowych zaburzeń rozwoju

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

 

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 217, 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.