Tag: respektowanie norm społecznych

Literacki kompas wartości. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Celem warsztatów jest zapoznanie Uczestników z bogatą ofertą metod i form pracy z ciekawymi tekstami literackimi na temat roli wartości w życiu młodego człowieka oraz dostarczenie wzorców literackich sprzyjających refleksji nad tym, co ważne i wartościowe w życiu. Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć wContinue reading