Literacki kompas wartości. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – szkolenie Rady Pedagogicznej

kompas na dłoni metafora wartości w życiu człowieka

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

Celem warsztatów jest zapoznanie Uczestników z bogatą ofertą metod i form pracy z ciekawymi tekstami literackimi na temat roli wartości w życiu młodego człowieka oraz dostarczenie wzorców literackich sprzyjających refleksji nad tym, co ważne i wartościowe w życiu.

Treści szkoleniowe:

 1. Rola wartości w życiu człowieka, definicje.
 2. Kształtowanie postawy szacunku wobec siebie i innych.
 3. Ekologia słowa w komunikacji i (nie) porozumieniu społecznym.
 4. Dostarczenie wzorców literackich sprzyjających refleksji nad podejmowanymi decyzjami w wieku adolescencji.
 5. Wartość czasu, przeciwdziałanie prokrastynacji. Jak dokonywać ważnych wyborów i podejmować odpowiedzialne decyzje.
 6. Uchwycić żywioł. O tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko.
 7. Jestem Twórcą! Kreuję rzeczywistość. Mam na nią wpływ.
 8. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz przywiązania do historii i tradycji narodowych, pogłębianie poczucia dumy narodowej oraz zachęcanie do samodzielnej refleksji nad pojęciem patriotyzmu.

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej na terenie Małopolski.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • 1600 zł za szkolenie do 15 uczestników
 • 1800 zł za szkolenie od 16 do 50 uczestników
 • 2000 zł za szkolenie od 51 do 100 uczestników

W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

   

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości