Szkolenia stacjonarne

Nasza siedziba oraz główna sala szkoleniowa znajduje się w Węgrzcach (gmina Zielonki, 7 km od centrum Krakowa).

Wyświetlanie wszystkich wyników: 11

 • Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego

  Cena: 120zł   Data: 10.09.2020 r.

  Podczas warsztatów m.in. wypracowane zostaną wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

  Cena: 120zł   Data: 10.09.2020 r.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole w świetle przepisów prawa oświatowego

  Cena: 120zł   Data: 16.09.2020 r.

  Warsztaty przeznaczone dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli, specjalistów szkolnych

  Cena: 120zł   Data: 16.09.2020 r.

 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia

  Cena: 120zł   Data: 30.09.2020 r.

  Celem szkolenia jest opracowanie metod pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.

  Cena: 120zł   Data: 30.09.2020 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 120zł   Data: 8.10.2020 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 120zł   Data: 8.10.2020 r.

 • Strategie pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu

  Cena: 120zł   Data: 22.10.2020 r.

  Cel: Poznanie strategii pracy nad zachowaniami trudnymi, w szczególności metod sprzyjających zapobieganiu występowania tych zachowań. SZKOLENIE ONLINE

  Cena: 120zł   Data: 22.10.2020 r.

 • Techniki muzykoterapii we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka

  Cena: 120zł   Data: 7.11.2020 r.

  Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni oraz inni zainteresowani tematyką nauczyciele

  Cena: 120zł   Data: 7.11.2020 r.

 • Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznej – dostosowanie wymagań edukacyjnych

  Cena: 120zł   Data: 18.11.2020 r.

  Uczestnicy warsztatów zdobędą umiejętność interpretacji opinii psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości wykorzystania zawartych tam zaleceń w praktyce

  Cena: 120zł   Data: 18.11.2020 r.

 • Jak uczyć skutecznie, czyli rzecz o aktywnych metodach nauczania, uczenia się

  Cena: 120zł   Data: 1.12.2020 r.

  Adresatami są: nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół i przedszkoli

  Cena: 120zł   Data: 1.12.2020 r.

 • Rozwijanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym

  Cena: 120zł   Data: 14.01.2021 r.

  Cele: zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw podejścia niedyrektywnego w pracy z dziećmi z ASD, rozwinięcie praktycznej umiejętności zabawy w relacji z dzieckiem z autyzmem

  Cena: 120zł   Data: 14.01.2021 r.

 • Ryzyko dysleksji – problem i rozpoznawanie

  Cena: 120zł   Data: 20.01.2021 r.

  Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką

  Cena: 120zł   Data: 20.01.2021 r.

 • Schemat pomocy uczniowi z obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego

  Cena: 120zł   Data: 10.03.2021 r.

  Adresaci: nauczyciele i szkolni specjaliści pracujący z uczniami o inteligencji niższej niż przeciętna

  Cena: 120zł   Data: 10.03.2021 r.